Den 8-10 september är Södertörns högskola värd för en konferens som samlar forskare från hela Europa. Där kommer forskningsläget inom europeiska genusstudier att diskuteras. Konferensen inleds med en öppen paneldebatt dit allmänheten är välkommen att delta.

På konferensens första dag arrangeras en öppen paneldebatt på Bio Rio. I ett samtal mellan europeiska feministiska forskare diskuteras vilka spår järnridån har satt hos Europas feminister och hur villkoren för feministisk idéproduktion och aktivism ser ut idag. Går det att tala om en europeisk feminism? Vad finns det för likheter och skillnader mellan feminism i öst och väst? Moderator är Johanna Palmström, Chefredaktör för tidsskriften Bang, och medverkar gör Agnieszka Graff, Warszawa universitet, Gail, Lewis, Open University, UK, Diana Mulinari, Lunds universitet, samt Teresa Kulawik, Södertörns högskola.

Paradoxalt nog kan det verka som att det finns större skillnader i den europeiska genusvetenskapliga teoribildningen idag än före murens fall. Detta kommer bland andra ämnen att diskuteras på konferensens andra dag då forskarna träffas på Södertörns högskola.

-          Under de 20 år som gått har det skett ett enormt uppsving av genusstudier i Europa, och nu är det hög tid att vi samlas och ser var den feministiska teoribildningen befinner sig, säger Teresa Kulawik, professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola och initiativtagare till konferensen.

Kulawik menar att feministisk teori idag är starkt präglad av väst. Återigen befinner sig Östeuropa i skuggan av ett Västeuropa som sätter agendan och anser sig ha tolkningsföreträde. Inte minst i frågan om jämställdhet och homosexuellas rättigheter, där man gärna förpassar Östeuropa till den underordnades position. "Väst" blir synonymt med "Europa" och man beskriver sig själv i termer av sexuell mångfald och frigörelse samtidigt som man projicerar till exempel homofobi och sexuellt förtryck på Östeuropa. Länderna i Östeuropa hamnar i en slags skugga, och görs osynliga. Konferensen på Södertörns högskola är ett sätt att lyfta upp och diskutera detta.

Konferensens titel – "Why is there no happiness in the east?” anspelar på genusforskaren Sara Ahmeds texter om politik och emotioner. Hon har myntat begreppet ”kill-joys” för feminister, som ofta blir betraktade som glädjedödare i sammanhang där de försöker lyfta frågor om orättvisor och ojämställdhet.

Läs mer på www.sh.se/easthappy

Kontakt: Teresa Kulawik, mobiltel: 073-694 60 76 och Renata Ingbrant, mobiltel: 070-471 25  30.

 

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876