Hur och om vad kan kommuner samverka egentligen? Den frågan har Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, rett ut i en ny rapport.

klubba Fotograf/Källa: Pixabay

År 2018 ändrades kommunallagen i syfte att underlätta för kommuner att, endast baserat på ett avtal, samverka med varandra. Det innebar att nya möjligheter öppnades för kommunerna Det är dock fortfarande inte helt tydligt vad som gäller och många kommuner väljer därför att inte samverka. Upphandlingslagstiftningen är ett av de största hindren för kommunal samverkan. Professor Olle Lundin har på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, klargjort vilka möjligheter kommunerna faktiskt har att samverka utan behöva upphandla i rapporten Med gemensamma krafter. 

Gemensamt mål krävs

– Det som krävs för att kommuner ska kunna samverkan utan upphandling är ett gemensamt mål att samverka runt. Det man menar är att det ska vara en riktig samverkan, inte bara köp- och-sälj mellan två kommuner. Men det betyder inte att alla i samverkan måste bidra med lite mycket, det är det gemensamma målet som är viktigt, säger Olle Lundin under ett seminarium där rapporten presenterades.

För många små kommuner är det svårt att ha all kompetens och tjänster krävs och som medborgarna förväntar sig. Ett sätt för kommunerna att få tillgång till dessa är att samverka med andra kommuner. Detta kan göras genom så kallad avtalssamverkan. Enligt Olle Lundins rapport är avtalssamverkan inte så enkelt för kommunerna och rättsläget är otydligt för vad som är tillåtet och inte.

Det finns ett behov av samverkan ute hos kommunerna. Samverkan kan vara ett sätt att rationalisera och effektivisera den kommunala verksamheten. Det som kommunerna har uppgett att de vill samverka kring är bland annat administration och IT, specialisttjänster, hälso- och sjukvård samt skola och utbildning.

Saknas rättspraxis

I Sverige finns ännu ingen rättspraxis för hur den kommunala samverkan kan gå till. Det som finns att luta sig emot är två rättsfall från Tyskland, men inte heller där framgår det tydligt i vilka fall som samverkan är möjlig eller inte. Men eftersom det ännu inte finns några rättsfall är möjligheterna för kommunal samverkan stora, menar Olle Lundin.

– Vi ser en stor osäkerhet bland våra medlemmar kring det här, därför är det jättebra att frågan har lyfts i den här rapporten. Det är en viktig pusselbit för den kommunala verksamheten, säger Helena Linde, förbundsjurist på SKR.