Valresultatet visar nu på en borgerlig majoritet och regeringsförhandlingar har startat. På Tandhälsoförbundets (Tf:s) enkät om tandvården svarade Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att de på sikt vill införliva tandvården i sjukvården och dess högkostnadsskydd. SD tog till och med upp denna fråga under slutdebatten i TV.

Tf ställde i juni frågor till samtliga partier i riksdagen. På frågan om tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd svarade Svergiedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ja medan Moderaterna svarade ett tydligt nej. 

Tf kommer nu med spänning att följa diskussionerna om en ny regering och frågan om budgetmedel ska avsättas till en mer jämlik tandvård. Sverigedemokraterna var tydliga i valrörelsen med att partiet i ett första steg ska budgetera för att alla över 65 år får tandvård enligt samma högkostnadsskydd som övrig hälso- och sjukvård. 

Nu återstår alltså förhandlingar mellan partierna. Tf anser att frågan är av stor vikt fördelningspolitiskt. Frågan har också stor betydelse för sjukvårdens framtida kostnader då det blir alltmer tydligt att ett samband finns mellan munhålans bakterier och akuta eller kroniska besvär i andra delar av kroppen.

Tänderna är i allra högsta grad är en del av kroppen och tandvården bör därför vara del av övrig hälso- och sjukvård. Det nuvarande systemet är ojämlikt och gör att många inte har råd att gå till tandläkaren.

- Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn, säger Tf:s ordförande Ann-Marie Lidmark.   

 


Om oss

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder. 

Presskontakter

Ann-Marie Lidmark

Förbundsordförande

lidmark@tf.nu

08 428 92 42

070 7427957