Våra stora sjöar påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren visar att båda sjöarna kommer att få betydligt varmare vatten och det blir också vanligare med låga vattennivåer i framtiden.

I två nya rapporter från SMHI redovisas resultat från klimatberäkningar för sjöarna, bland annat med unika analyser för vattentemperaturen i Hjälmaren.

– Det är första gången som den framtida vattentemperaturen beräknas för Hjälmaren. Resultaten visar på en uppvärmning på mellan en och två och en halv grad till slutet av seklet, jämfört med idag, säger Anna Eklund, hydrolog SMHI.

I Vättern kan förändringen handla om ett uppvärmt ytvatten på mellan 1,5 till 3 grader. Bottenvattnet kan bli upp till en grad varmare.

Det blir också vanligare med låga vattennivåer i båda sjöarna, vilket främst beror på att mer vatten avdunstar när det blir varmare. Enligt beräkningarna väntas medelvattennivån i Vättern minska med en till två decimeter till slutet av seklet, med ungefär lika stor minskning under alla årstider. För Hjälmarens del kan medelvattennivån i genomsnitt bli omkring en decimeter lägre under sommar och höst.

Användning av sjöarna påverkas

Vättern och Hjälmaren fungerar som dricksvattentäkter och som en del av vattenkraftproduktionen. Många människor bor längs med sjöarnas stränder och de är också viktiga miljöer för växt- och djurliv.

– Ett förändrat klimat påverkar hur sjöarna kan användas i framtiden. Kunskapen som sammanställs för sjöarna är ett underlag för olika aktörer att fatta beslut och rekommendationer utifrån, säger Anna Eklund.

Två utsläppsscenarier

Förutom vattennivåer och vattentemperaturer har också beräkningar gjorts för tappningar och is i sjöarna. I rapporterna finns resultat för två olika scenarier, baserat på mängden koldioxidutsläpp som påverkar klimatet.

SMHIs arbete med de stora sjöarna i ett framtida klimat drivs i nära samverkan med intressenter kring sjöarna.

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746