Att vårda det vi redan har istället för att byta ut är en viktig del i arbetet för att minska utsläppet av växthusgaser. Utställningen Klimatklokt tar fasta på just detta och visar att byggnadsvård är klimatklokt i sig. Klimatklokt visas under hösten på Vadsbo museum i Mariestad.

Utställningen tar avstamp i ett projekt där klimatförändringarnas inverkan på kulturarvet i Västra Götaland och Halland kartlades. Det förändrade klimatet kommer att påverka våra bostadshus på flera olika sätt. Vi kommer att drabbas av fler skyfall och som en följd av varmare och fuktigare luft kommer vi att få större problem med algpåväxt på fasader och mögel i ouppvärmda byggnader. En röd tråd i utställningen är principen att förbättra istället för att ersätta.

Förbättra istället för att ersätta
För husägarens del innebär klimatförändringarna framför allt att underhåll och renovering kommer att behöva göras med tätare intervall. Vi kommer också behöva göra olika insatser för att spara energi för att på sikt bromsa in temperaturökningen.

– Det finns många olika alternativ för den som vill spara energi och renovera och det är svårt att veta vad som passar det egna huset bäst. Ska jag byta fönster, satsa på solpaneler eller isolera vinden lite till? Med den här utställningen vill vi guida husägaren till de mest klimatkloka lösningarna som skonar både miljön, den egna plånboken och husets karaktär, säger Carina Carlsson, antikvarie på Slöjd & Byggnadsvård.

Slit-och-släng-beteendet har idag spridit sig från prylar och kläder till köksinredningar och fönster. I en mer hållbar framtid måste vi dra ned på den totala konsumtionen, även när det gäller renovering och uppvärmning av våra bostäder.

För dig som har hus
Innehållet i Klimatklokt vänder sig till alla som äger bostadshus och som intresserar sig för hur man kan göra skillnad för klimatet. I utställningen bjuds besökaren på kloka energibesparingstips och kunskap om hur klimatförändringarna påverkar våra hus och vår närmiljö.

Klimatklokt finns i Stallet på Vadsbo museum i Mariestad under perioden 25 september till 30 oktober. Klimatklok är en utställning producerad av Västarvet – en regional resurs i Västra Götaland som gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt.

Kontaktpersoner:

Carina Carlsson 
Bebyggelseantikvarie Västarvet, Slöjd & Byggnadsvård
Telefon: 0730 88 72 60
E-post: carina.m.carlsson@vgregion.se

Linda Svensson
Museichef Vadsbo museum
Telefon: 0501 75 58 25
E-post: linda.svensson@mariestad.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Zara Tellander

Presskommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

   070-021 18 23