Denna vecka har NewsMachine tittat på publiciteten för några av bryggeribranschens främsta företrädare Spendrups, Carlsberg, Åbro och utmanarbryggeriet Oppigårds från 1 januari 2018 till nu.

Fotograf/Källa: NewsMachine AB

Bryggeribranschen har påverkats mer än många andra av pandemin. Dessförinnan kom dessutom mikrobryggerier in och utmanade med mer nischade produkter. Den senare kategorin representeras i denna undersökning av Oppigårds, det största av dessa utmanarbryggerier. Undersökningen är primärt inriktad på bryggerierna och tar inte hänsyn till deras enskilda varumärken.

Fotbolls-VM och värme borgade för försäljningsrekord sommaren 2018 vilket också väckte mediernas intresse. Klart mest publicitet får de två största aktörerna, Carlsberg och Spendrups, men det är också en tydlig trend att det mediala intresset för dessa sjunker under perioden. Publiciteten för Åbro och Oppigårds ligger på en mer stabil nivå även om mängden publicitet är avsevärt mindre.

 

Läs mer här!

Presskontakter

Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

   0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

   0705-989 449

Joachim Almquist

Senior Sales Manager

joachim.almquist@newsmachine.com

Gunnar Wiman

Omvärldsanalytiker-Marknadskommunikatör

gunnar.wiman@newsmachine.com

08-46505303