På måndag, den 27 oktober, inleder FN:s klimatpanel IPCC det avslutande mötet i sin vetenskapliga utvärdering av kunskapen om klimatförändringarna. Mötet äger rum i Köpenhamn med en svensk delegation på plats. Målet är att enas om samlade budskap till beslutsfattare om vad som händer med klimatet och vad som väntar i framtiden beroende på val av utvecklingsvägar, förmågan till anpassning och utsläppens storlek.

Syntesrapporten som ska förhandlas fram i Köpenhamn, tar avstamp i rapporter som IPCC redovisat 2011–2014. Rapporten presenterar forskningens viktigaste slutsatser i fråga om anpassningsåtgärder och utsläppsminskningar och ger en översikt över möjliga risker och lösningar. Deltagarna har att ta  ställning till en sammanfattning för beslutsfattare baserat på en längre, underliggande rapport.

- På mötet ska vi granska och godkänna sammanfattningen (Summary for Policymakers) mening för mening, berättar Lars Bärring, forskare vid SMHI och ledare för den svenska delegationen i Köpenhamn.

Klimatmötet i Köpenhamn pågår 27–31 oktober.

 

Frukostmöte för media den 3 november

Med anledning av klimatmötet arrangerar SMHI och Naturvårdsverket en pressfrukost i Stockholm måndagen den 3 november. Separat inbjudan skickas under vecka 44. (För frågor om pressfrukosten, kontakta AnnaKarin Norberg, kommunikatör, SMHI, tel 011-495 86 95.)

 

Chatta med klimatexperter

SMHI och Naturvårdsverket arrangerar också en klimatchatt den 3 november, kl 10-14. Här kommer intresserade att kunna ställa frågor direkt till en rad klimatexperter. Chatten kommer att finnas tillgänglig på smhi.se/klimatchatt och naturvardsverket.se/klimatchatt


Mer information

SMHI är Svensk kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC och tillhandahåller
information om IPCC:s rapportering (AR5). Information till press och allmänhet
förmedlas via www.smhi.se/ipcc.

Information finns även på:

IPCC AR5Media Portal

IPCC om Syntesrapporten

Mer omIPCC och utvärderingen 2013-2014 (AR5)

Presentationav svenska författare i IPCC AR5 (pdf)


Kontaktuppgifter

SMHI

Maria Kvarnbäck, tf presskontakt; maria.kvarnback@smhi.se, tel 0702-18 55 96

AnnaKarin Norberg, kommunikatör, SMHI (frågor om pressfrukosten), annakarin.norberg@smhi.se, tel 011-495 86 95.

Lars Bärring, forskare och nationell kontaktpunkt för IPCC: ipccfocalpoint@smhi.se

Naturvårdsverket

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Bakgrund:

IPCC redovisar 2013-2014 en samlad analys av det vetenskapliga kunskapsläget om klimatets förändring (Assessment Report 5, AR5). Redovisningen görs i tre delar av klimatpanelens tre arbetsgrupper (WG). Del 1 – den naturvetenskapliga grunden - presenterades i Stockholm i september 2013, del 2 om Effekter och anpassning i mars 2014 och del 3 om Begränsningar av
klimatförändringarna, i april 2014. Rapporterna kompletteras med en syntesrapport som förhandlas i Köpenhamn 27-31 okt.

Arbetet med de nu aktuella rapporterna inleddes 2009. Fler än 800 forskare och experter från mer än 80 länder har ställt samman analysen av kunskapsläget om klimatets förändring (AR5). Bland dem finns flera svenskar (se dokument ovan). Dessa stödjer sig i sin tur på arbetet från över 1 000 bidragande författare och över 1 000 expertgranskare. I arbetet med AR5 utvärderades över 30 000 vetenskapliga rapporter.

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 11 juni - 3 juli 2022.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746