Länsstyrelsen har beslutat att 91 björnar får fällas under årets licensjakt. Björnstammen har ökat kraftigt i Västerbotten och precis som i fjol är syftet med den höga tilldelningen att minska antalet björnar i länet.

Licensjakten börjar den 21 augusti och pågår fram till den 15 oktober, eller till den tidigare tidpunkt då alla tilldelade björnar har fällts.

Från fjolårets rekordstora antal, 85 björnar, ökar tilldelningen i år alltså till 91 björnar. 35 björnar får fällas i jaktområdet som ligger väster om väg E45 och 56 björnar får fällas öster om vägen.

Minskning under fem år

Resultaten från den senaste björnspillningsinsamlingen visar att det fanns cirka 450 björnar i Västerbotten hösten 2019. Viltförvaltingdelegationen beslutade 2021 att det ska finnas cirka 350 björnar i länet. Det är bland annat baserat på människors oro och de skador som björnar orsakar för rennäringen, framför allt i renarnas kalvningsområden.

Minskningen av stammen ska genomföras 2020–2024, med en relativt jämn och hög avskjutning från år till år.

"Uttagen 2020 och 2021 blev lite för låga, därför behöver vi öka takten något för att nå målet om 350 björnar år 2025. Årets tilldelning blir därför ännu högre än ifjol", säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Nästa spillningsinsamling planeras till hösten 2024 och den kommer att visa hur väl målet nåtts. Med färre björnar kommer licensjaktstilldelningen sedan att bli mindre igen.

Begränsad skyddsjakt i våras

Under våren 2022 fälldes nio björnar vid skyddsjakt på grund av problem inom rennäringen, vilket Länsstyrelsen tar hänsyn till i licensjaktstilldelningen.

"Att tilldelningen har ökat ytterligare i år beror på att skyddsjakten i våras var relativt begränsad och att björnstammen fortsatt behöver minska", säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen.

Ingen uppdelning av jaktperioden och åteljakt

Det blir ingen uppdelning av licensjakten i två perioder, som under jakten 2019 och 2020. Skälen då var bland annat att få bättre spridning på jakten och att en del av de stressmoment som funnits under björnjakten under senare år skulle minska.

"Nu är tilldelningen så pass hög att vi räknar med att det finns björnar kvar att fälla när älgjakten börjar den 1 september", säger Ulf Bergelin.

Åtling är även i år tillåten som jaktmetod. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till Länsstyrelsen och blivit godkänd. Anmälan ska göras senast den 15 juli.

Mer om licensjakten 2022 och rovdjursförvaltning

Rovdjur och rovdjursförvaltning i Västerbotten på Länsstyrelsens webbplats.

Där finns även det fullständiga licensjaktsbeslutet.

Björnens biologi och ekologi på Björnprojektets webbplats.

För mer information kontakta:

Michael Schneider, rovdjursansvarig, telefon 010-225 44 50, michael.schneider@lansstyrelsen.se

Ulf Bergelin, biträdande enhetschef, telefon 010-225 44 67, ulf.bergelin@lansstyrelsen.se

Jons Gustafsson, tillsynsansvarig, telefon 010-225 43 75, jonas.gustafsson@lansstyrelsen.se

Ämnen

Jakt, fiske

Presskontakter

Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

   070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

   072-223 15 04

Linnéa Ivarsson

Kommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

   0722-36 22 41