Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Karin Looström Muth till hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är ny och i uppdraget ingår att bygga upp den nya staben för strategisk utveckling på koncernkontoret.

Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i VGR från 1 oktober 2022. Fotograf/Källa: Pernilla Lundgren

Karin Looström Muth är för närvarande utvecklingschef på SÄS och arbetar idag med digitalisering, omställning, förändringsledning och utvecklingsarbete på strategisk nivå. Hon har lång erfarenhet av att jobba i många olika roller i VGR och har tidigare varit chefläkare på SÄS med särskilt ansvar för kvalitetsfrågor.

– Det här är ett nytt och spännande uppdrag som tillkommer som en följd av ny politisk organisation i VGR. Karin är en positiv, energisk och drivande person som är väl insatt i VGR: strategier och FVM-programmet. Hon är mycket väl lämpad att föra den strategiska utvecklingen i VGR framåt, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Karin Looström Muth har lång erfarenhet av att jobba i många olika roller i VGR. Hon har jobbat både som läkare och verksamhetsledare. Under de senaste åren har hon framför allt jobbat i stödjande funktioner som chefläkare och utvecklingschef på två olika förvaltningar. I nuvarande roll på SÄS ingår också att vara implementeringsansvarig för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

– Jag är övertygad om att vi just nu har en gyllene möjlighet att påverka utvecklingen för framtiden. Digitaliseringen har nått en punkt där den verkligen kan göra skillnad i vården. Framtidens vårdinformationsmiljö står för dörren och nära vård och personcentreringens möjligheter i vårdutvecklingen framåt börjar bli mer konkreta, så det här känns fantastiskt roligt, säger Karin Looström Muth.

Som en följd av ny politisk organisation i VGR kommer ansvaret på Koncernkontoret för hälso- och sjukvården att fördelas på två uppdrag, en hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör och en produktionsdirektör. De kommer att arbeta nära tillsammans för att stödja de nya politiska nämnder som bildas. Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag är att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård och tandvård till invånarna i regionen i samverkan med kommunerna i Västra Götaland.  

Karin Looström Muth tillträder tjänsten 1 oktober.

Kontaktuppgifter

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin: 070-632 11 65

Karin Looström Muth nås genom Koncernkontorets presstjänst: presstjansten@vgregion.se, 010-441 41 99

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99