Under sommaren genomför Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, datainsamling i projektet Can cows watch and learn? Projektet handlar om kors kognition, det vill säga deras intelligens och uppfattning av sin omvärld. Studierna genomförs vid Naturbruksskolan Uddetorp, Skara.

Kor som äter tillsammans Fotograf/Källa: SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

- Vi är mycket positiva till att SLU vill förlägga studier hos oss. Vi stödjer olika aktörer inom den gröna näringen med att erbjuda olika testmiljöer. Studien kommer även att vara till nytta för våra elever, då de till hösten får ta del av resultaten, säger Paula Bäckman som är områdeschef vid Naturbruksförvaltningen.

Forskaren Jenny Yngvesson och projektledaren Maria Vilain Rörvang, vid SLU, vill undersöka ifall kor kan lära sig av att titta på varandra. I den första delstudien vill de undersöka om kor kan lära sig att hitta god mat i en enkel labyrint efter att en annan ko visat lösningen. I delstudie två undersöker de om kor kan lära varandra att gå över en ny typ av golv. Alla saker som är nya upplevs ofta skrämmande av djur men kanske kan en van ko göra att den ovana kon upplever det nya golvet som mindre skrämmande.

- Båda studierna är förstås intressanta i sig eftersom vi lär oss mer om hur kor tänker och möjligen hjälper varandra, men resultaten kan också hjälpa både djur och människor i den dagliga hanteringen, säger Jenny Yngvesson, docent vid SLU.

- Dagens system för mjölkkor är komplexa och kanske kan vi kan underlätta för korna genom att till exempel träna en ko som sedan för vidare sina kunskaper till de övriga korna, tillägger Maria Vilain Rörvang, forskare vid SLU.

Den 6-8 juli finns det möjlighet att träffa Jenny Yngvesson och Maria Vilain Rörvang på plats i Uddetorp. Kontakta Jenny Yngvesson för att boka dag och tid.

Kontakt
Jenny Yngvesson, docent, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
0511-672 29
jenny.yngvesson@slu.se

Jessica Dahlberg, presskontakt Naturbruksförvaltningen
073-098 37 02
jessica.c.dahlberg@vgregion.se

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

   0730-98 37 02

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

   070-0823527