Första veckan av COP 26 har Jordens Vänner en representant på plats inne på förhandlingarna samt aktiva utanför toppmötet i Glasgow. Under veckan kommer organisationen framförallt följa hur man tar hänsyn till global klimaträttvisa med betoning på civilsamhällets inflytande.

– COP 26 är ett unikt tillfälle för världens ledare att visa att de tar klimatkrisen på allvar genom att gå från tomma ord till ett snabbt agerande för att begränsa temperaturökningen och de ödesdigra konsekvenser som följer. En hållbar lösning kommer bara att nås ifall den innefattar bredare perspektiv på omställningen där en inkludering av civilsamhället, urfolk och andra lokalsamhällen är avgörande, säger Nastaran Zargari, styrelseledamot för Jordens Vänner.

COP 26 har skjutits upp ett år på grund av coronapandemin och har kritiserats av Friends of the Earth International för att det nu genomförs trots att många länder befinner sig i kris och inte har möjlighet att delta. Något som Nastaran Zargari menar gör uppmaningen om att civilsamhällets röst måste beaktas extra aktuell.

– Jordens Vänner kommer att arbeta tillsammans med Friends of the Earth International för att COP26 ska bli ett aktionsinriktat möte där såväl urfolk som lokalsamhällen får komma till tals istället för att förlita sig på oklara tekniska lösningar för att begränsa temperaturökningen.

Med den senaste IPCC-rapporten i ryggen bör de beslut som tas inte enbart förändra på längre sikt; världens ledare har nu även krav på sig att fastställa villkor som skapar omedelbar skillnad. Något som Nastaran Zargari hoppas på men ställer sig tvivlande till kommer att uppnås.

– Jag förväntar mig att världens ledare tar sitt ansvar och gör allt de kan för att bromsa klimatförändringarna samt leva upp till Parisavtalet och att röster som betonar rättigheter, inkludering, jämställdhet och en rättvis omställning får utrymme i debatten. Samtidigt oroar det mig att de mål som satts upp av såväl Sverige och EU som andra delar av världen är så långt ifrån de drastiska åtgärder som faktiskt krävs för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.

 

Pressfrågor: Nastaran Zargari, 073 407 64 98, nastaran_zargari@hotmail.com

För förfrågningar på plats i Glasgow: Sabrina Steinbrink, 072 32 88 374, sabrina.steinbrink@jordensvanner.se