JO kritiserar Polismyndigheten för att ha genomfört en kroppsvisitation och husrannsakan i fordon utan att det fanns grund för det. JO konstaterar att bestämmelserna i polislagen om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål i brottsförebyggande syfte har brister och är svårtillämpade. JO vill därför att bestämmelserna ses över.

JO Per Lennerbrant Fotograf/Källa: Pernille Tofte

Polisen stoppade en bil med anledning av förarens körsätt. På grund av förarens agerande sedan han stoppats och det allmänna läget med upptrappat våld i Malmö vid den här tiden beslutade befälet i polispatrullen att genomföra en kroppsvisitation och husrannsakan i bilen för att söka efter vapen eller andra farliga föremål.

I beslutet redogör JO för bakgrunden till de aktuella bestämmelserna och konstaterar att bestämmelserna tillkommit för att användas endast i situationer där risken typiskt sett framstår som stor för att vapen eller andra farliga föremål ska komma till användning vid våldsbrott. Enligt JO var det inte fråga om en sådan situation i det här fallet och det fanns därför inte grund för åtgärderna. Uppgiften om det allmänna läget i Malmö är alltför allmänt hållet för att ges betydelse, anser JO. Polismyndigheten kritiseras för att poliserna ändå genomförde kroppsvisitation och husrannsakan.

JO konstaterar att ett beslut att använda tvångsmedlen måste föregås av förhållandevis komplicerade överväganden i flera led och att bestämmelserna i vissa delar framstår som inkonsekventa. Reglerna behöver därför ses över enligt JO.

– Det är viktigt att dessa bestämmelser är konsekventa, tydliga och så enkla att tillämpa som möjligt för att det grundlagsfästa skyddet mot kroppsvisitation och husrannsakan ska upprätthållas i praktiken. De brister som jag lyft fram är av den karaktären att de bör lösas av lagstiftaren. Jag uppmärksammar därför regeringen på behovet av en översyn av lagstiftningen, säger JO Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

-------------

Läs hela JO-beslutet 

För mer information kontakta föredragande Olle Molin, 08-786 51 70, olle.molin@jo.se eller informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se

Presskontakter

Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98