JO har beslutat att öppna ett initiativärende för att granska Kriminalvårdens stopp för insättningar av pengar till intagna.

JO Katarina Påhlsson

Under de senaste veckorna har JO fått in ett stort antal anmälningar mot Kriminalvården med anledning av myndighetens beslut att från och med den 29 februari i år inte tillåta insättningar av privata medel till intagna i häkte och anstalt.

– Vi har fått in närmare 100 anmälningar. De handlar om två frågor, beslutet i sig och vilka konsekvenser det får för de intagna, säger justitieombudsmannen Katarina Påhlsson.

Anmälarna menar att de nu inte har råd att ringa eller skicka brev till sina anhöriga och att de inte kommer kunna betala för tandläkarbesök eller köpa mellanmål. Det har också förts fram att informationen till de intagna varit dålig. Och det sägs att intagna har protesterat genom att vägra arbeta, t.ex. i ett tvätteri. Det ska ha lett att andra intagna inte fått rena kläder.

– Jag kommer att ta upp frågorna i ett initiativärende. Kriminalvården ska yttra sig över bl.a. det rättsliga stödet för själva beslutet och de konsekvenser det kan få för de intagna, förklarar justitieombudsmannen Katarina Påhlsson.

Kriminalvården ska svara JO senast den 15 juni 2020.

– Vi på JO är, precis som så många andra, påverkade av situationen som förorsakats av coronaviruset. Men vi gör vårt bästa för att upprätthålla vårt uppdrag att utöva rättslig tillsyn över myndigheterna. Vår uppgift att värna rättssäkerheten är lika viktig nu som annars, avslutar Katarina Påhlsson.

 

Läs remissen med frågorna JO har ställt till Kriminalvården: Remiss dnr 2585-2020.

För mer information kontakta informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se

 

Presskontakter

Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98