För lite mer än ett år sedan kikade NewsMachine på vilka energislag det rapporteras mest om. Det visade sig då att kärnkraft och vindkraft är de energislag som får överlägset mest publicitet. Mot bakgrund den senaste tidens omvärldshändelser, som i hög grad påverkar energisektorn, har NewsMachine nu tittat på hur publiciteten har utvecklats det senaste året för just kärnkraft och vindkraft.

Fotograf/Källa: NewsMachine AB

Rapporteringen skiljer sig inte i någon större omfattning från den tidigare undersökningen. Mest publiciteten får fortsatt kärnkraft, men det är inte någon stor skillnad – 27 470 respektive 24 346 omnämnanden. Publiciteten för kärnkraft uppvisar flera toppar och dalar medan publiciteten för vindkraft är mer stabil.

Under januari sker det en ökning av publiciteten för kärnkraft, vilket förklaras av rapporteringen om drönare i närheten av flera kärnkraftverk. Den topp i publiciteten som vi ser under senare delen av februari kan inte förklaras av någon enskild nyhetshändelse. Det handlar fortfarande till del om de höga elpriserna och en spegling av den allmänna energidebatten. 

Läs mer här!

Presskontakter

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

   0705-989 449

Gunnar Wiman

Omvärldsanalytiker-Marknadskommunikatör

gunnar.wiman@newsmachine.com

08-46505303