Spökskeppet är ett holländskt 1600-talsvrak som hittats i princip helt intakt på 130 meters djup utanför Gotska Sandön. Det har undersökts av Södertörns högskolas marinarkeologer tillsammans med upptäckarna Marin Mätteknik AB och Deep Sea Production.

Modellbyggaren Harry Alopeaus unika modell utgör basen i en ny utställning i Södertörns högskolebibliotek om Spökskeppet, dess samtid och om marinarkeologi. En del av utställningen kommer att ha en permanent plats i biblioteket, i samband med invigningen utökas den även med en tillfällig del.

Den 6 oktober klockan 16.00 invigs utställningen. Rektor Moira von Wright hälsar välkommen. Johan Rönnby, professor i marinarkeologi, tar vid med en kort presentation. Därefter ges tid till en första titt och mingel med tilltugg. Cirka kl 16.30 håller Johan Rönnby en föreläsning om djuphavsarkeologi i Östersjön. Möjlighet ges även att ställa frågor till modellbyggaren och till expeditionens deltagare. Därefter visning av filmen ”Ghost Ship Resurrection” i filmsalen, som beräknas starta klockan 17.00.

Spökskeppet - ett unikt vrak
Östersjön är en av de bästa platserna i världen för marinarkeologisk forskning. Djupt ner på Östersjöns mörka botten vilar 100.000-tals vrak. Ett av dem är Spökskeppet från mitten av 1600-talet, som står på 130 meters djup nordost om Gotska Sandön. Det är i princip helt intakt, med två master pekande upp mot ytan.

Vraket upptäcktes av en slump år 2003 när företagen Deep Sea Production och Marin Mätteknik egentligen sökte efter en svensk DC 3:a som försvann på 1950-talet. Marinarkeologerna vid Södertörns högskola kontaktades för att leda utforskningarna av vraket.

Spökskeppet har gett dem möjlighet att i detalj studera konstruktionen av en fartygstyp, flöjt, som tidigare bara funnits dokumenterad genom bilder, skriftliga källor och betydligt mindre välbevarade fynd. Spökskeppet ger även en inblick i hur ett 1600-talsfartyg var organiserat invändigt och sjömännens förhållanden ombord.

Marinarkeologi vid Södertörns högskola
Marinarkeologi handlar om att utforska vrak och andra lämningar under vatten. Svensk marinarkeologisk forskning har internationellt ett mycket gott rykte, inte minst efter bärgningen av Vasa. Södertörns högskola med forskningscentret MARIS är det enda lärosätet i landet som bedriver marinarkeologisk forskning och utbildning och spelar därför en central roll. Johan Rönnby, professor i marinarkeologi, leder centret och utforskningen av de många spännande vrak som man funnit i Östersjön under senare år.

Kontakt
Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola: johan.ronnby@sh.se, 070-643 24 61
Eleonor Björkman, pressansvarig Södertörns högskola: eleonor.bjorkman@sh.se eller 070-286
13 32

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876