Timrå kommun och Storöringens fiskeklubb har beviljats 128 000 kronor i ett integrationsprojekt för att öka kunskap om naturen för nyanlända, ensamkommande barn- ungdomar och asylsökande.

Rent konkret kommer man producera en film om naturen som ska på ett pedagogiskt sätt lära om den svenska naturen och allemansrätten. Dessutom kommer man genomföra bussresor till naturen där man får ta del av samt upptäcka den svenska naturen.

– Vår allemansrätt är unik i världen, vilket ger möjligheter för många människor att vistas i naturen. Samtidigt finns det ansvar och förhållningssätt som vi behöver informera om, säger Lars Backlund, arbetsmarknadschef, Timrå kommun.

– Projektet är ytterligare ett steg i vårt integrationsarbete. Tidigare i år anställde vi tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund en integrationssamordnare med kopplingen mot föreningslivet. Den här finansieringen från länsstyrelsen skapar goda förutsättningar för ett fortsatt lyckat integrationsarbete för våra nyanlända medborgare.

Projektet kommer att pågå under 2016-2017.  Projektet har två huvudspår, det ena är filmproduktion och det andra är naturupplevelser. Filmen som produceras ska översättas till fyra olika språk med hjälp av våra nya svenskar och kommer att visas på skolor och olika boenden. 

–Vi hoppas på en bra spridning av filmen i och utanför länet, säger Ingela Dahlin operativt ansvarig.

Det andra spåret är naturbussen som riktar sig i första hand till nysvenskar, där man får upptäcka naturens växt- och djurriket. Denna aktivitet riktar sig också till det övriga föreningslivet i Timrå för att skapa integration med andra svenskar.

– Vår natur är en otrolig tillgång som vi ska värna om och visa upp. Ambitionen är också att öka integration till det svenska samhället med resor i naturbussen i och runt om i närnaturen i Timrå kommun, avslutar Ingela Dahlin.

Mer information:

Lars Backlund, arbetsmarknadschef, tfn: 060-16 31 00
Ingela Dahlin, Storöringens fiskeklubb, tfn: 073-803 79 68