Det finns en stig i Bibeln som blivit allt viktigare för KG Hammar. Tolv scener ur Bibeln visar var den går. Den handlar om efterföljelse. För vad betyder det egentligen idag att vara Jesu efterföljare, att slå följe med honom på fredens väg?

Omslag Lilla fredsboken Fotograf/Källa: Omslagsfoto och formgivning Kristina Strand Larsson

Genom de tolv scenerna får vi möjlighet att lyssna på nytt till Bibelns texter. Kommentarer och bibelhänvisningar för eftertanke och samtal följer varje scen och gör boken lämplig för samtalsgrupper av olika slag. 
 
I Lilla fredsboken visar KG Hammar tillsammans med Lotta Fång, Fredrika Gårdfeldt och Benjamin Ulbricht på olika möjligheter till freds- och fridsarbete för vår tid – och våra liv. Här finns också en rad konkreta tips på hur församlingar och andra kristna grupper kan lyfta frågan om fred. 
 
Benjamin Ulbricht reflekterar över fredsblomman och fredens olika dimensioner. Lotta Fång skriver om att finna friden igen i det lilla sammanhanget, Fredrika Gårdfeldt ger exempel på hur fred sprids i mellanmänskliga relationer och Kristina Strand Larsson bidrar med bilder i både färg och svartvitt. 
 
Lilla fredsboken innehåller flera texter med exempel på aktiviteter som kan få fungera som de små steg som kan utgöra och prägla vandringen på fredens väg. Den innehåller även exempel på frön för fred samt försoningsarbete.
 
 
 
”Här erbjuds ett nytänk och en nystart som är förankrad i både profeternas dröm om Shalom och Jesus löfte om Guds rike.” 
KG Hammar om boken 
 
 
 
Produktinformation 
Titel: Lilla fredsboken. Om att vara följare till Jesus på fredens väg  
Förlag: Verbum AB
Foto och formgivning: Kristina Strand Larsson 
ISBN: 978-91-526-3894-1
Utgivning: 15 november 2021
Pris från: 179 kr/st 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28