I våras hade de västsvenska företagen ljusa förhoppningar om utvecklingen av konjunkturläget inför det kommande halvåret. Har dessa infriats? Då räknade de flesta branscher med att nyanställa och positiva tongångar hördes framförallt inom industrin. Fortsätter den positiva konjunkturspiralen även kommande halvår?

Konjunkturbarometern mäter konjunkturläget i de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal,Sjuhärad och Skaraborg. Drygt 1000 företag ger sin syn på den aktuella konjunktursituationen och deras sysselsättningsplaner inför hösten.

På pressträffen får du veta mer om utvecklingen i olika branscher och delregioner, samt hur förväntningarna ser ut inför det kommande halvåret.

Tid: Tisdag 24 november maj kl. 10.00-11.00.
Plats: Regionens Hus i Göteborg, Norra Hamngatan 14, konferensrum Vättern.

Det finns också möjlighet att delta via videolänk från Residenset i Vänersborg, Torget, Regionens Hus i Mariestad, Drottninggatan 1 och Regionens Hus i Skövde, Hertig Johans gata 6.

Medverkande:

Mats Granér, analyschef, Västra Götalandsregionen

Johannes Holmberg,  konjunkturanalytiker, Statistiska Centralbyrån

Mats Granér 
Enhetschef Samhällsanalys
mats.graner@vgregion.se
070-570 09 34

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se