Den 22 maj uppmärksammas för femte året i rad Biologiska mångfaldens dag i Sverige. Dagen firas i hela världen och är instiftad av FN. I Göteborg slås firandet i år ihop med internationella bi-dagen, vilket innebär att hela helgen 21–22 maj går i den biologiska mångfaldens tecken. Helgens program är ett samarrangemang mellan en lång rad organisationer som verkar för främjande av biologisk mångfald. På schemat står olika evenemang med allt från guidningar i naturen, slöjdworkshops, föreläsningar, och växtbingo.

Gulklint med humla och fjäril i Klippträdgården Fotograf/Källa: Maria Sjöstedt

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som hänvisar till mångfalden - myllret – i naturen. Detta myller är helt nödvändig för alla nu levande arter inklusive oss människor.  Maskar och insekter bryter ner dött material till jord, växter skapar syre genom fotosyntes och pollinatörer ser till att träd och buskar kan skapa frukt. Dessa ekosystem är komplicerade att förstå och det är svårt att överblicka vilka konsekvenser en minskad biologisk mångfald kan få.

Biologisk mångfald kan bromsa klimatförändringarna
FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) skrev 2018 en rapport om hur förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna. Samtidigt är den biologiska mångfalden ett skydd mot klimatförändringarnas konsekvenser. Våtmarker och gammal skog kan lagra växthusgaser och hjälper därigenom till att bromsa klimatförändringarna. Våtmarker kan dessutom minska effekterna av både torka och översvämningar. Återskapandet av natur är alltså viktiga delar av lösningen på klimatkrisen.

De viktiga bina
I Göteborg slås firandet ihop med den internationella bi-dagen vars syfte är att sätta fokus på hur viktiga bin är för både människor och naturen. Genom att flytta pollen mellan växter bidrar bin och fjärilar till en stor del av världens matproduktion. Upp till 75 procent av maten vi äter är beroende av pollination från bin. På senare tid har bipopulationer minskat och upp mot tio procent av alla bi-arter i Sverige hotas nu av utrotning. Det är troligen inte en ensam anledning som ligger bakom binas försvinnande utan en kombination av flera olika faktorer. Bland annat är människans sätt att bruka naturen, bekämpningsmedel och klimatförändringar några saker som hotar binas överlevnad.

Lekfullt lärande runtom i staden
Lördagens aktiviteter sker i Trädgårdsföreningen i anslutning till Göteborgsvarvet. Det finns alltså gott om möjligheter att hitta på saker medan man väntar på att släkt och vänner ska springa förbi. Söndagens firande ligger i sin tur i anslutning till Göteborgsvarvets barnaktiviteter i Slottsskogen, och i Botaniska trädgården ett stenkast bort.

- Det känns väldigt roligt att få presentera ett så stort och rikt programinnehåll i detta samarrangemang mellan bland annat flera av stadens parker, Göteborgs universitet och Göteborgs naturhistoriska museum. Hylla Myllret! är två inspirerande och lärorika dagar där man kan frossa i blommor, miljövård och lära sig mer om naturens egna trädgårdsmästare "pollinatörerna".  Det kommer finnas något för alla, stora som små, och allt är dessutom avgiftsfritt. Lekfullt lärande, det bästa lärandet! säger initiativtagaren till Hylla myllret! Maria Sjöstedt, trädgårdsmästare och evenemangsledare i Botaniska trädgården.

Helgen firas både för att visa upp vår artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald. Huvudarrangörer för Hylla myllret är Göteborgs botaniska trädgård, Göteborgs naturhistoriska museum, Slottsskogen, Trädgårdsföreningen och Göteborgs Centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC). Delar av programmet finansieras av naturskyddsverkets LONA-bidrag vars syfte är att främja naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Var och när?

Lördag 21 maj, program i Trädgårdsföreningen

Söndag 22 maj, program i Göteborgs botaniska trädgård samt Slottsskogen

Hela programmet

För mer information, kontakta Maria Sjöstedt, Botaniska trädgården:

maria.sjostedt@vgregion.se
+46707472874

 

Relaterade bilder

Presskontakter

Agneta Green

Kommunikatör

agneta.green@vgregion.se

+46707408019