Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff i morgon tisdag den 21 juni klockan 9.

John Ekberg, statistikansvarig Medlingsinstitutet, presenterar rapporten ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021 – vad säger den officiella statistiken?” som släpps samma dag och då kan laddas ner från mi.se.

Rapporten innehåller den senaste statistiken och analys rörande:

  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män (hela arbetsmarknaden, sektor, bransch, yrke)
  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män i chefsposition
  • Skillnaden i arbetsinkomst mellan kvinnor och män

Efter presentationen finns det tid för enskilda intervjuer om så önskas. Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkommen!

Tid: 21 juni kl 9-10

Plats: Hilton Slussen, Guldgränd 3, Stockholm


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister, en väl fungerande lönebildning och lönestatistik.


 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50