Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff tisdagen den 21 juni klockan 9.

John Ekberg, statistikansvarig Medlingsinstitutet, presenterar rapporten ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021 – vad säger den officiella statistiken?” som släpps samma dag och då kan laddas ner från mi.se.

Rapporten innehåller den senaste statistiken och analys rörande:

  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män (hela arbetsmarknaden, sektor, bransch, yrke)
  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män i chefsposition
  • Skillnaden i arbetsinkomst mellan kvinnor och män

Efter presentationen finns det tid för enskilda intervjuer om så önskas. Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkommen!

Tid: 21 juni kl 9-10

Plats: Hilton Slussen, Guldgränd 3, Stockholm


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister, en väl fungerande lönebildning och lönestatistik.


 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50