Att bli förälder innebär ofta nya utmaningar. Projektet “Min sexualitet - min rätt” har tagit del av flera vittnesmål där personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom upplever brist på stöd i relation till sitt föräldraskap. Nu letar projektet efter personer med funktionsnedsättning som vill berätta om sina erfarenheter i en större intervjustudie om familjebildning och föräldraskap.

“Vi vill prata med dig som har en funktionsnedsättning och som är eller vill bli förälder eller är (o)frivilligt barnlös, men också personer som i sin yrkesroll som jobbar med dessa frågor. Vi vill förstå vilka förutsättningar och utmaningar som finns för ett likvärdigt föräldraskap” säger Hanna Öfors, projektledare på Min sexualitet - min rätt. 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, (CRPD), fastslås att personer med funktionsnedsättning har rätt till föräldraskap och familjebildning. Det innebär bland annat rätten att själv bestämma om och när man vill bli föräldrar och hur många barn man vill ha. 

“Detta är en viktig studie ur ett människorättsperspektiv. Flera personer med funktionsnedsättning beskriver en upplevelse av strukturell diskriminering relaterat till sitt föräldraskap. Vi behöver förstå mer kring detta, vilka hinder man upplever och hur de kan förebyggas” säger folkrättsjuristen Hanna Gerdes som på uppdrag av Funktionsrätt Sverige ska genomföra intervjustudien.

Intervjustudien är en del av projektet “Min sexualitet - min rätt”. Läs om projektet i sin helhet här och anmäla ditt intresse för medverkan genom att kontaka minsexualitet@funktionsratt.se

 


Kontakt med projektet

minsexualitet@funktionsratt.se

Kontaktpersoner

Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige
08-546 404 30
hanna.ofors@funktionsratt.se

Lena Levin, projektledare RFSU
08- 692 07 00
lena.levin@rfsu.se


“Min sexualitet - min rätt” är ett treårigt samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Läs om projektet i sin helhet här

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 50 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933.


 

Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23