Södertörns högskolas kandidat- och magisterutbildning i medieteknik bedöms ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Idag presenteras Universitetskanslerämbetets (UK-ämbetets) granskning av landets högskole- och universitetsutbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap. Totalt har 364 utbildningar vid 24 universitet och högskolor utvärderats. För Södertörns högskolas del innebär det att utbildningar som innehåller ämnet medieteknik har granskats. Ämnet medieteknik bedöms ha hög kvalitet både på kandidat- och magisternivå på högskolan.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat fem utbildningar vid fyra lärosäten som leder till examina inom medieteknik. Majoriteten, fyra utbildningar bedöms hålla hög kvalitet. En utbildning, bedöms ha mycket hög kvalitet.

Minna Räsänen, prefekt vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik anser att den mångvetenskapliga miljön vid högskolan stärker den vetenskapliga kvalitén och innehållet på utbildningarna inom ämnet medieteknik. Ämnet medieteknik vid högskolan är också mångvetenskapligt och innehåller teknik, samhällsvetenskap och humaniora.

- Det nära samarbetet med andra discipliner på högskolan innebär att vi hela tiden reflekterar över och tänker igenom medieteknikens kvalitet och relevans för högskolans studenter. Det kritiska perspektivet har utvecklat och stärkt ämnets kvalitet.

Fredrik Winberg, lektor och avdelningsföreståndare för medieteknik vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik lyfter fram både lärarkollegiets och studenternas roll för den goda kvaliteten.

- Vi har många engagerade lärare och en bred kompetens inom ämnet, och vi har arbetat systematiskt med kvalitén i många år. Vi har tidigare gjort egna testomgångar av utbildningarnas kvalitet där vi bland annat har gått igenom studenternas uppsatser, med ett gott resultat som följd. Det har också startats en studentförening som kan bidra med studenternas perspektiv och användning av utbildningen på en framtida arbetsmarknad, vilket är mycket positivt.

Fredrik Winberg tillägger också att medieteknik vid Södertörns högskola är ett populärt ämne för studenter. Högskolan har ett högt söktryck till både kurser och program.

Mycket goda resultat i utvärderingar för Södertörns högskola

Universitetskanslersämbetet genomför under 2011-2014 utvärderingar av alla landets högskole- och universitetsutbildningar. Resultaten gällande ett flertal utbildningar har meddelats under 2012 och 2013. Kandidatutbildningarna i svenska och engelska samt magisterutbildningarna i företagsekonomi och genusvetenskap vid Södertörns högskola har fått bedömningen mycket hög kvalitet.

De utbildningar vid Södertörns högskola som håller hög kvalitet är kandidatutbildningarna i geografi, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, företagsekonomi och litteraturvetenskap, magisterutbildningarna i statsvetenskap och offentlig rätt, kandidat- och magisterutbildningarna i sociologi och nationalekonomi samt kandidat- och masterutbildningarna i genusvetenskap, miljövetenskap och medieteknik. Kandidatutbildningarna i statsvetenskap, offentlig rätt och retorik samt Utveckling och internationellt samarbete (UIS) har fått bedömningen bristande kvalitet.

Länk till UK-ämbetets sammanställning av kvaliteten på landets utbildningar.

Studera medieteknik vid Södertörns högskola

Medieteknik vid Södertörns högskola är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Det omfattar områden som reklam, webbdesign, foto, film och formgivning. Ämnet har både praktiska och teoretiska aspekter. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Södertörns högskola ger kurser i medieteknik upp till magisternivå, både fristående och inom kandidatprogrammen IT, medier och design och Spelprogrammet. Samt på magisternivå inom programmet Interactive Media Design.


Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876