Över rikssnittet och högt i jämförelse med länets kommuner – 97 % tog examen från Timrå gymnasiums nationella program läsåret 2020/2021. Samtidigt ökar andelen elever i årskurs 6 som når målen i alla ämnen. Det visar Skolverkets senaste statistik.

En fortsatt hög andel elever tar gymnasieexamen från Timrå gymnasiums nationella program (96,7%). Timrå är en av de kommuner i Västernorrland med högst andel elever med examen från nationella program (92,6 %, samtliga huvudmän). I jämförelse med Sveriges samtliga kommuner ligger Timrå över rikssnittet på 91,8% för avgångselever från nationella program (samtliga huvudmän).

– En examen är en viktig nyckel till arbetsmarknaden och vidare studier, därför känns det glädjande att en hög andel elever från Timrå gymnasium går ut med gymnasieexamen. Elever och personal har gjort ett fantastiskt jobb, säger Lisbeth Eklund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Närundervisning skapade stabilitet

Trots att läsåret 2020/2021 präglats av coronapandemin ligger andelen elever med examensbevis fortsatt på en hög nivå sett till de senaste fem åren. Roger Åström, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, menar att en anledning är den genomförda närundervisningen.

– Politik, förvaltningsledning och gymnasiets rektorer har prioriterat närundervisning i så stor utsträckning som möjligt. Det har inneburit att sistaårseleverna fått närundervisning på plats hela vårterminen och att elever på introduktionsprogrammen fått närundervisning hela läsåret, säger Roger Åström och fortsätter:

– Dessutom har ett stort fokus legat på att genomföra praktiska moment för yrkesprogrammen på plats samt att genomföra APL i den mån det har gått.

Positivt resultat för årskurs 6

Skolverkets nationella statistik visar även positiva siffror för kommunens elever i årskurs 6. Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger på 84% läsåret 2020/2021, vilket innebär en stigande andel i jämförelse med de två senaste läsåren.

– Det är positiva siffor för eleverna i årskurs 6. Vi ligger i topp i länet och inom gruppen med de bästa kommunerna i landet. Vi är dock ödmjuka inför framtiden och vi ska nu tillsammans med rektorerna analysera vad vi gjort rätt och ska hålla fast vid så att resultaten håller i sig över tid, säger Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Om skolverkets statistik

Statistikuppgifter gällande årskurs 6 och gymnasiets avgående elever presenteras på Skolverkets webbplats: www.skolverket.se/skolutveckling/statistiklänk till annan webbplats.

För mer information
Roger Åström, biträdande förvaltningschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun.
Tfn: 073-270 54 79.
E-post: roger.astrom@timra.se.

Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun.
Tfn: 070-675 90 69.
E-post: erik.sidebo@timra.se.

Lisbeth Eklund (S), ordförande.
Barn- och utbildningsnämnden, Timrå kommun.
Tfn: 073-037 84 47.
E-post: lisbeth.eklund@timra.se.