Riksdagen förväntas idag fatta beslut om en ny lag om organbevarande behandling som kommer att undanröja både hinder och osäkerhetsfaktorer för organdonationer.

Håkan Hedman, förbundsordförande Fotograf/Källa: Johan Ringborg

Njurförbundet välkomnar lagändringen som förbundet tillsammans med andra patientorganisationer och medicinsk profession verkat för under två decennier.

– Det är ett historiskt beslut som kommer att möjliggöra både fler organtransplantationer samt skapa bättre förutsättningar för den som uttryckligen vill donera organ efter sin död att få göra det, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

– Det är även positivt att riksdagen förväntas uttala sitt stöd för utveckling av det nordiska utbytesprogrammet av njurar med levande donatorer som skapar bättre förutsättningar för njursjuka att bli transplanterade då man saknar en donator inom familjen som matchar, säger Håkan Hedman.

Dagens beslut, som berör flera patientgrupper, har föregåtts av två statliga utredningar och remissbehandlingar samt utskottsbehandling med återremittering för komplettering av regeringen. Beslutet får anses som välgrundat och förankrat och överensstämmande med befolkningens uppfattning i frågan.

Njurförbundet är en ideell organisation med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen. Vi är 4000 medlemmar i alla åldrar organiserade i 14 regionföreningar. Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället. www.njurforbundet.se

Presskontakter

Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

   070-718 16 70