Hissgruppen, ett av Stockholms ledande hissföretag, har tecknat avtal med Botkyrkabyggen om att bygga om / modernisera 27 hissar.

Hissgruppen var en av flera leverantörer som deltog i upphandlingen och dess anbud var mest ekonomiskt fördelaktigt samtidigt som alla skallkrav uppfylldes. Av tilldelningsbeslut 24 maj 2017 framgick att Hissgruppen vunnit upphandlingen.

-En av våra större internationella konkurrenter valde dock att begära överprövning. Enligt oss på en uppenbar osaklig grund. Vilket nu även Förvaltningsrätten i dom slagit fast och avslår ansökan om överprövning. Detta gör det hela dubbelt så kul, ett kvitto på vår kompetens och våra konkurrenskraftiga priser samt att Förvaltningsrätten har gått på Botkyrkabyggens och vår linje, säger Robert Sporrong, vd på Hissgruppen Sverige AB.

-Över 300 stycken hissar av Botkyrkabyggens bestånd är redan moderniserade av Hissgruppen så utan att överdriva kan jag påstå att vi vet vad som krävs. säger Robert Sporrong, vd Hissgruppen

En ombyggnad / modernisering av en hiss är bättre både för ekonomin samt för miljön än vad ett byte till en ny hiss är. Andra fördelar med att bygga om / modernisera hiss är:

  • Förbättrar driftssäkerheten och funktionaliteten
  • Förbättrar säkerheten och tillgängligheten
  • Minskar energianvändningen
  • Minskar kostnader för drift och underhåll
  • Förbättrar komforten och ger tystare hissar
  • Förbättrar utseendet och gör entrén mer välkomnande

OM Hissgruppen:
Hissgruppen, som är ett av Stockholms ledande hissföretag etablerades 1978, levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden vilket innebär att kunden själv kan välja partner för moderniseringar och service, något som i slutändan ger kunden en valfrihet samt en lägre kostnad över tid. Vår serviceorganisation är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar. Personlig service och engagemang är viktigt för oss!

Presskontakter

Robert Sporrong

VD

robert.sporrong@hissgruppen.se

08-527 271 34