Hissgruppen, ett av Stockholms ledande hissföretag, stärker sin position genom att rekrytera ytterligare en servicechef med mångårig erfarenhet från hissbranschen.

- Jag är glad att kunna meddela att Lars Johansson som har drygt 13 års erfarenhet i branschen vill arbeta inom vår serviceorganisation. Lars kommer närmast från en av våra större konkurrenter där han var en uppskattad arbetsledare. Vi är övertygade att Lasse kommer att kunna bidra positivt i vår vidare strävan att bli ännu bättre, säger Hissgruppens VD Robert Sporrong.

Utöver detta har vi nyligen knutit fem duktiga tekniker till oss som arbetat åt KONE under de senaste åren.

 

Mervärden när du tecknar serviceavtal med Hissgruppen

Modulservice och teknisk övervakning i all ära. För att hissarna ska vara driftsäkra och trygga krävs en hög kvalitet i den regelbundna servicen som utförs enligt hissens aktuella status på plats av en erfaren tekniker med rätt kunskap. -Vi på Hissgruppen har en 40-årig erfarenhet av att anpassa oss efter olika hissars olika behov och vi tar hand om våra kunders hissar under hela dess livslängd.

Som kund hos oss får du hjälp med att gå igenom era hissars status för att därefter ta fram en underhållsplan. Det vill säga, vi kartlägger underhållsbehovet och eventuella brister redan på ett tidigt stadium för att kunna förebygga akuta stopp och dyra reparationer. Underhållsplanen ger dig också ett bra underlag till budgetarbetet. En väl fungerande hiss sänker dessutom dina totalkostnader.

Därefter utför vi serviceåtgärder löpande enligt förutbestämda intervaller av hissen för att på så sätt upptäcka skador och reparationsbehov i ett tidigt skede, innan de blir till en anmärkning i besiktningsprotokollet.

Vi hanterar samtliga hissmärken på marknaden och kan erbjuda dig ett serviceavtal som anpassas till dina behov och önskemål. Oavsett nivå på serviceavtalet garanterar vi er tillgänglighet årets alla dagar dygnet runt. Vår ambition är att bygga ett långt tillitsfullt samarbete med våra kunder, säger Robert Sporrong

Presskontakter

Robert Sporrong

VD

robert.sporrong@hissgruppen.se

08-527 271 34