Varför har planering för livsmedelsförsörjning länge inte funnits på agendan? Vad innebär planering för matsäkerhet på olika nivåer i samhället; nationellt, regionalt, lokalt? Vilka roller har samhällets olika aktörer? Välkommen till en heldag i Södertälje Science Park med matens roll i samhällsplaneringen i fokus. En av huvudtalarna är Kevin Morgan, professor i Governance and Development vid Cardiff University i Wales, som kommer tala om ”The Rise of Food Planning”. Bakom konferensen står projekt MatLust och Länsstyrelsen i Stockholm.

Konferensen ”Food Planning – var finns maten i samhällsplaneringen?” äger rum den 31 januari i Södertälje Science Park. Foto: Fredrik Sederholm.

Konferensen ”Food Planning – var finns maten i samhällsplaneringen?” vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt engagerar sig i frågorna om hållbara livsmedelssystem i normalläge såväl som vid kris. Konferensen bjuder också på en utställning där olika aktörer ställer ut projekt och material som knyter an till konferensens tema.

– En fungerande livsmedelsförsörjning är en hörnsten för ett fungerande samhälle. Och vi måste skapa förutsättningar för en hållbar livsmedelsproduktion i samhällsplaneringen, säger Sara Jervfors, prisbelönt projektchef för MatLust och kostchef i Södertälje kommun. Samhället har ett ansvar och det är dags att vi tar den här frågan på allvar. Därför anordnar vi den här konferensen, där aktörer från alla delar av samhället diskuterar problemen, men också möjliga lösningar.

Huvudtalaren Kevin Morgan, professor i Governance and Development vid Cardiff University, uttrycker också han att maten måste få en mer framträdande plats I samhällsplaneringen:

– Among the basic essentials for life – air, water, shelter and food – planners have traditionally addressed them all with the conspicuous exception of food.

En annan av konferensens huvudtalare, Madeleine Granvik, forskare och docent i Planning for sustainable development and management of urban-rural interactions, SLU och Uppsala universitet, menar att vi befinner oss i ett vägskäl.

– Sverige befinner sig i ett trendbrott gällande livsmedelspolitiken. Hur planera för nutid och framtid? Strategier och handlingsplaner arbetas fram, men hur implementeras dessa i praktiken? Var är Sverige på väg? Jag hoppas vi kan diskutera dessa frågor den 31 januari.

Konferensen bjuder också på företrädare för SMHI:s klimatanpassningsarbete, Livsmedelsverket samt Södertälje kommuns odlings- och livsmedelsförsörjningsstrategier.

När: Torsdag den 31 januari, kl. 09.15-15.30.
Var: MatLust/Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje. Lokal: Black Box.
Arrangörer: Projekt MatLust och Länsstyrelsen i Stockholm.
Mer info om konferensen: Läs mer här.
För program: Läs mer här.

Konferensen genomförs under Södertälje Science Week, fyra intensiva dagar av aktiviteter på temat innovation, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Info: www.scienceweek.se.

Kontakt:
Sara Jervfors, projektchef MatLust, kostchef Södertälje kommun; 08-52306466, sara.jervfors@sodertalje.se.
Daniel Dworetsky, kommunikation, MatLust. 08-52304805, daniel.dworetsky@sodertalje.se.


Presskontakter

Klara Guthe Peterson

Kommunikation & Sociala Medier

klara.guthe-peterson@sodertalje.se

   0708101180

Ida de Oquiñena

Kommunikation & Sociala Medier (föräldraledig)

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

   0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation & Företagsutveckling

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

   076-648 22 36