Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever. Projektet ska under tre år skapa, pröva och sprida en modell som elever med och utan funktionsnedsättning använder för att tillgänglighetsgranska sina skolor.Det vanliga i dag är att någon kommer ut till skolorna och informerar elever och lärare om olika funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Målet med DATE är att elevernas egna aktiviteter med stöd av lärare vidgar perspektivet kring tillgänglighet från att endast röra barn med funktionsnedsättning till att omfatta alla. Det enkla budskapet är att en skolmiljö som fungerar för barn med funktionsnedsättning gynnar alla barn.Alla barn är med och sätter dagordningen. På så vis blir eleverna delaktiga i arbetet för en tillgänglig och användbar skolmiljö. Arbetet med funktionshinderperspektivet får en helt ny kraft – eleverna får lära, pröva och omsätta i praktiken. Att göra och själv få pröva öppnar upp för nya synsätt och perspektiv bland de som får möjlighet att testa. Eleverna som deltar i DATE får också arbeta konkret med demokratiska processer.Konkret riktar sig projektarbetet till elever och lärare i årskurs 4-7. Lärare och elever i tre pilotskolor ska erbjudas att medverka till att arbeta fram ett metodmaterial för tillgänglighetsgranskning. Pilotskolorna ska sedan pröva och utvärdera materialet så att det slutligen kan färdigställas och spridas till landets kommuner och skolor. Materialet ska kunna användas i skolornas likabehandlingsarbete och inom ramen för kursplanen.Arbetet ska bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv där FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Design för alla är utgångspunkt.Kontaktpersoner:Linda Bergfeldt, Utvecklingschef, 08-546 404 22 linda.bergfeldt@hso.seAnnika Nyström Karlsson, Kanslichef, 546 404 23 annika.nystrom.karlsson@hso.se Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

. Projektet ska under tre år skapa, pröva och sprida en modell som elever med och utan funktionsnedsättning använder för att tillgänglighetsgranska sina skolor.

Det vanliga i dag är att någon kommer ut till skolorna och informerar elever och lärare om olika funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Målet med DATE är att elevernas egna aktiviteter med stöd av lärare vidgar perspektivet kring tillgänglighet från att endast röra barn med funktionsnedsättning till att omfatta alla. Det enkla budskapet är att en skolmiljö som fungerar för barn med funktionsnedsättning gynnar alla barn.

Alla barn är med och sätter dagordningen. På så vis blir eleverna delaktiga i arbetet för en tillgänglig och användbar skolmiljö. Arbetet med funktionshinderperspektivet får en helt ny kraft – eleverna får lära, pröva och omsätta i praktiken. Att göra och själv få pröva öppnar upp för nya synsätt och perspektiv bland de som får möjlighet att testa. Eleverna som deltar i DATE får också arbeta konkret med demokratiska processer.

Konkret riktar sig projektarbetet till elever och lärare i årskurs 4-7. Lärare och elever i tre pilotskolor ska erbjudas att medverka till att arbeta fram ett metodmaterial för tillgänglighetsgranskning. Pilotskolorna ska sedan pröva och utvärdera materialet så att det slutligen kan färdigställas och spridas till landets kommuner och skolor. Materialet ska kunna användas i skolornas likabehandlingsarbete och inom ramen för kursplanen.

Arbetet ska bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv där FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Design för alla är utgångspunkt.

Kontaktpersoner:
Linda Bergfeldt, Utvecklingschef, 08-546 404 22
linda.bergfeldt@hso.se

Annika Nyström Karlsson, Kanslichef, 546 404 23
annika.nystrom.karlsson@hso.se

Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23