Vi som lever nu tillhör den första generationen kvinnor som har möjlighet att utrota krigen.

Därför har kvinnor i hela världen börjat att mobilisera. I Sverige har nätverket Operation 1325, bestående av 6 kvinnoorganisationer, tagit fram boken Fredsagent 1325 tillsammans med Verbum förlag för att inspirera unga kvinnor att fortsätta den stolta svenska traditionen av kvinnliga fredsagenter!

Lanseringsfest Den 1 juni är det lanseringsfest för Fredsagenten och Du är välkommen att lyssna på och inspireras av gårdagens, dagens och morgondagens fredsagenter. Plats och tid: SIDAs Stora Hörsal, Sveavägen 20, 1 juni kl. 13.00-15.00 Ur programmet Birgitta Ahlqvist, riksadgsledamot, ordförande i UNIFEM Svergie hälsar välkommen. Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för IKFF och medförfattare i boken berättar om varför en bok om kvinnliga fredsagenter är viktig. Samtal med några av gårdagens, dagens och framtidens framträdande kvinnliga fredsagenter: Maj Britt Theorin, Rosita Runegrund, Charlotte Sjöström, Stina Magnuson, Birgitta Hambraeus, Mari Mörth, Karin Söder, Anna Widepalm och Ylva Jonsson-Strömberg. Moderatorer är Lisa Hagström och Anna Sundén. Maj Britt Theorin avslutar med ett anförande under rubriken: Halva himlen bärs upp av kvinnor. Operation 1325 Sex svenska kvinnoorganisationer samverkar inom Operation 1325. Dessa är Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Kvinnor För Fred, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Svenska UNIFEM-kommittén, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och Sveriges Kvinnolobby. Läs mer om Operation 1325 på deras webbplats: www.operation1325.se Recentionsexemplar av Fredsagent 1325 kan beställas via e-post: annkatrin.larsson@verbum.se För mer information kontakta: Anna Sundén, samordnare Operation 1325, tel: 073-416 46 09 AnnKatrin Larsson, marknadsförare Verbum Förlag, tel: 08-743 65 73, 070-571 66 18

Ämnen

Religion, tro

Presskontakter

Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

   0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28