Under 2021 har andelen patienter som är friska i munnen ökat och fler små barn är kariesfria. Det framgår av Folktandvården Västra Götalands årsredovisning och folkhälsorapport. – Genom att tålmodigt arbeta förebyggande och hälsofrämjande har Folktandvårdens patienter blivit friskare, vilket var ett av målen för 2021, säger Angelica Lundgren Bielinski, ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Fotograf/Källa: Istock.com/LaylaBird

Den 2 februari presenterade Folktandvården Västra Götaland sin årsredovisning och folkhälsorapport i tandvårdsstyrelsen. Även 2021 blev ett år märkt av pandemin, vilket till exempel syns i form av fler avbokade och uteblivna besök.

I årsredovisningen finns dock många exempel på positiva resultat. Under 2021 har Folktandvården Västra Götaland gjort över 30 000 munhälsobedömningar på 0–2 åringar, tecknat 3 626 nya Frisktandvårdsantal och mött 11 500 patienter i uppsökande verksamhet.

Fler kariesfria barn

Andelen friska patienter har ökat, likaså andelen kariesfria sexåringar.
– 2011 såg vi både regionalt och nationellt att kariesutvecklingen bland små barn gick åt fel håll, sedan dess har vi gjort flera satsningar på riskgrupper, riskåldrar och riskområden. Till exempel har vi ett utökat skolprogram, FRAMM*, i de områden som har sämre tandhälsa, säger Eva-Karin Bergström, chef på Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården Västra Götaland.

År 2019 bröts den negativa kariesutvecklingen och både 2020 och 2021 har det skett en positiv utveckling hos de minsta barnen 0–6 år.
Nu fortsätter vi vårt hälsofrämjande arbete med långsiktiga satsningar för en bättre och mer jämlik munhälsa, säger Eva-Karin Bergström.

* FRAMM står för Fluor, Råd, Arena, Mat och Motivation som är de fem olika delar verksamheten är uppbyggd kring; regelbunden fluorlackning av tänderna, råd om hur eleverna ska sköta sina tänder, att möta eleverna på en annan arena än kliniken, information om hur mat och dryck påverkar tänderna samt att motivera eleverna att sköta sina tänder. 


För frågor kontakta:
Eva-Karin Bergström, enhetschef hälsoodontologiska enheten
073-3261110, eva-karin.bergstrom@vgregion.se

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör
tel. 070-553 49 91, ann-charlotte.sundelin@vgregion.se

Angelica Lundgren Bielinski, ordförande tandvårdsstyrelsen
tel. 073-083 80 42, angelica.bielinski@vgregion.se


Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn

Presskontakter

Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

   070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

   0709-58 97 57