Utvecklingen mot fler hållbara städer ser lika olika ut som städerna i sig. I stora städer med hög inflyttning ökar behovet av nya bostäder, samhällstjänster och ny infrastruktur. Andra städer drabbas av avfolkning med minskande skatteintäkter, men kvarstående behov av samhällsservice.

Trots de skilda förutsättningar som råder arbetar kommunpolitikerna med att göra hela landet hållbart. Lagar som ska följas är desamma, liksom behoven av väl fungerande vattenrening, avfallshantering, fjärrvärme- och övrig energiproduktion samt renare transporter.

Hur skiljer sig arbetet för en hållbar stad åt mellan den växande staden och den lilla? Vad kan storstaden lära sig av småstadens utmaningar och vice versa? Finns det möjligheter till mer samarbete och synergier?

Välkommen till en spännande resa genom Sverige i arbetet för fler hållbara städer. Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare infrastrukturminister bland annat, inleder och modererar diskussionen med politiker från olika städer och partier, om hur arbetet mot en hållbar stad kan utvecklas.

Medverkande:

Catharina Elmsäter-Svärd, konsult och tidigare statsråd

Isabel Enström, MP, regionråd, Gotland

Bo Frank, M, kommunstyrelsens ordförande, Växjö

Madeleine Jakobsson, C, kommunstyrelsens ordförande, Nordmaling

Claes Thunblad, S, kommunstyrelsens ordförande, Järfälla

Välkomna!

Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige, Svenskt Vatten

Tid4 juli kl 11 – 12.30. Seminariet avslutas med en lunchmacka.

Plats:Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Henrik Dahlsson, Energigas Sverige, 070-260 77 26, henrik.dahlsson@energigas.se

Annika Johannesson, Energiföretagen Sverige, 0734- 25 25 64,
annika.johannesson@energiforetagen.se

Fredrik Vinthagen, Svenskt Vatten, 073-423 13 96, fredrik.vinthagen@svensktvatten.se


Presskontakter

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

   070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

   0722-45 22 20