En gemensam satsning för att lyfta hållbarhetsarbetet inom Blekinges besöksnäring har startat. Blekinge Arkipelag, Energikontor Sydost och Region Blekinge erbjuder företag inom besöksnäringen stöd för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Företagen har möjlighet att både få utbildning och rådgivning. Först ut är en workshop på fredagen den 5 oktober 2018 på Äggaboden i Ronneby med fokus på hur företag kan använda sig av cirkulär ekonomi för att stärka sitt hållbarhetsarbete. Dessutom delar Swedish Welcome sina upplevelser från inkognito besök bland Blekinges företag.

Workshop på fredagen den 5 oktober 2018 på Äggaboden i Ronneby med fokus på hur företag kan använda sig av cirkulär ekonomi för att stärka sitt hållbarhetsarbete Fotograf/Källa: Energikontor Sydost

Blekinge har mycket att erbjuda när det gäller natur och outdoorturism, världsarvsmiljöer med mera. Efterhand som besökare blir mer medvetna efterfrågas också hållbara besöksdestinationer.

- Vi hoppas att genom flera gemensamma insatser kunna utveckla Blekinges företag inom besöksnäringen på ett hållbart sätt.  Ett exempel är de länkade kustleder som genomförs inom ARK56 och som kommer att lyfta Blekinge som en hållbar outdoordestination, säger Simone Wenzel, Blekinge Arkipelag.

Energikontor Sydost AB är partner i Interreg-projektet CIRTOINNO som syftar till att förmedla verktyg inom cirkulär ekonomi till små och medelstora företag inom besöksnäringen. I samarbete med Biosfärområde Blekinge Arkipelag erbjuds Blekinges företag en workshop i hållbarhetsarbete där Tobias Jansson ger en introduktionsföreläsning i cirkulär ekonomi för företag inom besöksnäringen och Kim Ross från Swedish Welcome berättar om hur hållbara företagen i Blekinge är i dagsläget utifrån sina inkognito besök hon gjort under sommaren. Fokus under dagen blir hållbarhet i praktiken då företagen ska jobba fram konkreta åtgärder de önskar införa i sina respektive företag.

- Energikontor Sydost AB vill bidra till ökad kunskap inom hållbarhet för Blekinges företag genom att erbjuda utbildningar under hösten 2018 med fokus på cirkulär ekonomi, energifrågor och marknadsföring, säger Rebecka J. Gjerpe, Energikontor Sydost.

 

Kontakt

Energikontor Sydost; Rebecka J. Gjerpe, projektledare Energikontor Sydost. Rebecka.jonassongjerpe@energikontorsydost.se

Blekinge Arkipelag; Simone Wenzel, projektledare Blekinge Arkipelag. Simone.wenzel@blekingearkipelag.se

Länk till inbjudan

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 

Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56