Hearingen handlar om elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd.

Fotograf/Källa: Anna-Lena Ahlström / kungahuset.se

Frågor som kommer diskuteras är:

* Hur kan vi arbeta tillsammans för att elever, som inte når kunskapsmålen, ska få rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd?
* Skollagens föreskrifter är tydliga. Men varför får inte alla elever som behöver detta stöd?

Välkommen till en hearing, där vi diskuterar hinder och möjligheter!

När? Tisdag den 23 maj klockan  12.30–16.30

Var? Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm

Inbjudna: Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SVEA, Elevhälsan, Lärarförbunden samt vissa media.

Anmälan: anmalan@dyslexi.org

För pressaccreditering maila: ylva.bjelle@dyslexi.org

Detta är en uppföljning av vår hearing 2015.

Program
12.30 – 13.00                                Samling och kaffe
13.00 – 13.15                                H.K.H. Prins Carl Philip hälsar välkommen. Moderator
                                                        Torbjörn Lundgren introducerar dagen.
13.15 – 13.30                                Christina Hellman, Sv Dyslexiföreningen: Lägesbeskrivning
13.30 – 14.00                                Professor Mara Westling Allodi: Varför når inte stödet fram
                                                        till alla elever som behöver?
14.00 – 14.30                                Så gör vi. Gertrud Ek, Helsingborgs kommun, berättar
14.30 – 14.45                                Kaffe
14.45 – 16.00                                Panelsamtal

Moderator: Torbjörn Lundgren

Dagen arrangeras av
Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpedagogoiska skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn


Presskontakter

Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

   073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

   0706727780

Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

   +46 73 725 69 19