Närhälsans pris för bästa förbättringsarbete, Guldstetoskopet, hamnar i år Alingsås och Göteborg.

Anette Olofsson, vårdcentralchef på Närhälsan Ängabo vårdcentral, och Mila Gómez-Johansson, verksamhetschef på Närhälsan Kungshöjd vårdcentral. Fotograf/Källa: Närhälsan

Priset, som i år delas ut till två samverkansprojekt mellan rehab- och vårdcentralsidan, består jämte ett hedersomnämnande och ett förgyllt stetoskop även av 25 000 kronor. 

I Göteborg prisas Närhälsan Gibraltar rehabmottagning och Närhälsan Kungshöjd vårdcentral med motiveringen: ”För att ni genom ökat samarbete erbjuder patienter med psykisk ohälsa flera behandlingsalternativ för rätt insats i rätt tid. Sjukskrivningsärenden på akuta läkartider har minskat och arbetsmiljön förbättrats”.

– Gibraltar rehabmottagning och Kungshöjds vårdcentral är stolta över att tillsammans ha skapat nya arbetssätt som innebär tidiga och samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa. Vi är så glada över att ha fått priset Guldstetoskopet för just detta, säger Tone Lindersköld-Burell, enhetschef på Närhälsan Gibraltar rehabmottagning, och Mila Gómez-Johansson, verksamhetschef på Närhälsan Kungshöjd vårdcentral.

Teamsamverkan
I Alingsås prisas Närhälsan Ängabo rehabmottagning och Närhälsan Ängabo vårdcentral för sin teamsamverkan gällande psykisk hälsa med motiveringen: ”För att ni genom teamsamverkan erbjuder patienter med psykisk ohälsa hög tillgänglighet och snabbt omhändertagande. Läkarna har avlastats och delaktigheten ökat för samtliga professioner.”

– Vi möter en ökad efterfrågan angående psykisk ohälsa med ett strukturerat, snabbt omhändertagande som ger patienten kvalificerad bedömning och erbjuder insatser från flera professioners kompetenser. Vår egen kompetens och samverkan har också ökat. Det är så roligt att se att vårt arbete uppskattas av både patienter och Närhälsan som organisation, säger Anette Olofsson, vårdcentralchef på Närhälsan Ängabo vårdcentral, och Ulrik Gerdin, enhetschef på Närhälsan Ängabo rehabmottagning.
 

Kontakt:
Mila Gomez Johansson
milagros.gomez_johansson@vgregion.se
070-020 60 65

Tone Lindersköld-Burell 
0700-90 40 37
tone.linderskold-burell@vgregion.se

Annette Olofsson
0708-49 27 89
annette.rk.olofsson@vgregion.se

Ulrik Gerdin
0705-44 14 36
ulrik.gerdin@vgregion.se


Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakuter och rehabmottagningar i Västra Götaland. Med drygt 5 400 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549