Lunds kommun vann årets Ekomatsliga. Första pris i alla grenar!

För första gången någonsin genomförde Ekomatcentrum en digital Ekomatsliga den 13 oktober. Närmare 50 diplom delades ut under en ceremoni med fanfarer på nätet. Deltog gjorde drygt 120 representanter från kommuner, regioner och statliga verksamheter.

Lunds kommun vann med stor marginal årets Ekomatsliga för kommuner. Med 83 % ekologiska inköp under 2019 var steget ganska långt till Malmö som kom på 2:a plats med 69 %. Trea kom Örebro kommun med 65 % ekologiska inköp.

Region Uppsala vann för första gången regionsligan med 57 % ekologiska inköp, strax före region Kronoberg som nådde 56 % och region Jönköpings län med 55 %.

Bland statliga verksamheter noterades höga ekologiska inköp hos Länsstyrelsen Skåne med 69 %, Göteborgs universitet 59 %, Länsstyrelsen Västernorrland 50 % och Försäkringskassan 49 %.

39 % ekologiskt blev genomsnittet för offentliga sektor 2019. En ökning med en procentenhet från 2018. Ökningstakten har avtagit under 2019. För att nå det nationella konsumtionsmålet, 60 % ekologiskt till 2030, behöver ökningstakten ligga på ca 2 procentenheter årligen.

7 kommuner har redan nått det nationella målet 60 % ekologiska inköp. Dessa ekologiska spjutspetsar är Lund, Mamö, Örebro, Borlänge, Södertälje, Trosa och Vellinge.

- En viss ekotrötthet har genomsyrat 2019 och flera kommuner har tagit bort sina ekomål till förmån för svenskt, klimat och svinn. Att Lunds kommun vann Ekomatsligan är därför extra kul med tanke på att kommunen av politiska skäl slopat sitt ekomål under 2019, säger Mimi Dekker, ordförande i Ekomatcentrum.

Trots slopat ekomål gör kommunen grand slam genom vinst i Ekomatsligan, vinst i Svekomatsligan (mest svenskt och ekologiskt) och vinst i den nyinstiftade Klimatekoligan (minst Co2e-utsläpp/ kilo livsmedel viktat mot konventionell inköpsandel)

- Nu måste kommunerna hålla fast vid sina ekomål och inte tappa fokus, menar Mimi Dekker. Sätt gärna mål för svenskt, lokalt och klimat i kombination med ekologiskt, men ta inte bort ekomålet! De ekologiska målen och inköpen bidrar till att alla andra mål uppfylls i den nationella livsmedelsstrategin, minskade klimatutsläpp, ökad biologisk mångfald och ökad lokal svensk livsmedelsproduktion som genererar ökad sysselsättning. Det är viktigt att alla jobbar åt samma håll om den svenska Livsmedelstrategin ska lyckas och de nationella inriktiningsmålen för ekologisk produktion och konsumtion nås.

 

 


Presskontakter

Eva Fröman

Ordförande

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Verksamhetsledare

mimi@ekomatcentrum.se

   076-277 00 30