Göran Bolin och Johan Fornäs, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap, har blivit invalda som medlemmar av Academia Europaea, en pan-europeisk akademi för alla vetenskapsgrenar. De har valts ut att bli de enda svenska medlemmarna i en ny humanistisk sektion för film, medier och visuella studier. Sektionen omfattar knappt tjugo medlemmar från olika europeiska länder.

Academia Europaea är en pan-europeisk akademi för alla vetenskapsgrenar. Den instiftades 1988 och är helt självständig från både stater och EU-organen. Academia Europaea har för närvarande 3200 medlemmar fördelade på ett antal sektioner. Göran Bolin och Johan Fornäs har valts ut att bli de enda svenska medlemmarna i en ny humanistisk sektion för film, medier och visuella studier. Sektionen omfattar knappt tjugo medlemmar från olika europeiska länder, däribland två danska medieforskare som de enda övriga från Norden.

– Det känns hedrande både för oss och för Medie- och kommunikationsvetenskap här på Södertörn att vi invalts i detta celebra sällskap. Att inte mindre än två av oss ingår i den nya sektionen och tillsammans med två danska kollegor får representera Norden är en stark markering av hur långt framme Södertörns högskola ligger i den internationella forskningsfronten, säger Johan Fornäs.

– Det ska bli mycket spännande att få sätta sig in i Academia Europaeas agenda, och vara med att bidra till deras aktiviteter. Det finns ett stort behov av att stärka de akademiska strukturerna i Europa, kanske särskilt mycket inom humaniora och samhällsvetenskap som är utsatta områden i tider där det förväntas omedelbart nyttoorienterade resultat och kortsiktiga vinster. Här finns ett långt europeiskt arv att värna och förvalta, menar Göran Bolin.

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876