På tisdagen tillkännagav Dana Incorporated, en världsledande leverantör av drivlinor och elsystem för mobilitetssektorn, en investering på drygt 440 miljoner svenska kronor för att bygga världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon - i Åmål i Västra Götaland. Tillverkningen väntas komma igång fjärde kvartalet 2022 och kommer initialt att vara fokuserad på elmotorer. Den nya anläggningen väntas skapa 80 nya direkta jobb i Åmåls kommun. Investeringen blir strategiskt viktig för det västsvenska fordonsklustret.

Vy över Åmål Fotograf/Källa: Marcus Reidevall

Vid en samlad presskonferens och ceremoni i Åmål närvarade idag Danas ledning, kommunledningen, regionala företrädare från Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg samt Business Swedens VD Jan Larsson.

- Ökad innovationskraft och kompetens är viktiga förutsättningar i den omställning som pågår, särskilt i fordonsindustrin, och därför är etableringen i Åmål strategiskt viktig för hela Västsverige. När en industriell satsning som denna görs på en mindre ort som Åmål, får den avgörande betydelse lokalt för sysselsättning och attraktivitet. Här finns även en stor potential till kunskapsutveckling på orten i nära samverkan med utbildningsanordnare och yrkesgymnasium, säger Kristina Jonäng (C), regionråd i Västra Götalandsregionen.

För att ge företaget bästa möjliga beslutsunderlag och stöd i investeringsprocessen har Sveriges lokala, regionala och nationella främjandeaktörer och myndigheter bistått med strategisk rådgivning och etableringshjälp.

- Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Vi ska vara fossiloberoende år 2030. Omställningen till ett klimatsmart samhälle är givetvis vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter, säger landshövding i Västra Götaland Anders Danielsson.

Med företagsexpansionen på orten finns det en stor potential till kunskapsutveckling i nära samverkan. Åmål kommun har redan påbörjat arbetet med att investera i nya inriktningar och lärlingsplatser på sina utbildningar, både på gymnasienivå och inom vuxenutbildning för att möta framtidens nya kompetensbehov inom elektrifiering av industrin.

Samverkan är stark mellan kommun, arbetsgivare, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, utbildningsanordnare och arbetsförmedling. Den nyligen beslutade satsningen på Campus Dalsland, där högskole- och vuxenutbildningar kommer att erbjudas, är ett viktigt steg i det samarbetet.

- Alltfler bolag väljer att expandera och etablera sig i vår region. Vårt gemensamma företagsetableringskontor Position Väst har arbetat hårt med ärendet, tillsammans med bolaget, kommunen, nationella och regionala partners, så detta goda resultat är mycket glädjande och kommer att stärka vårt arbete för hållbar utveckling, säger Martin Carling (C) förbundsordförande i Fyrbodals kommunalförbund, där Åmål är en av medlemskommunerna.

I det stora teknikskifte och den gröna omställning som pågår kommer det behövas både kompetens inom befintlig fordonsindustri, inklusive underleverantörer, samt en kraftfull uppbyggnad av utbildningar i Västra Götaland. Trots att Västra Götaland är nationellt ledande inom både fordon och kemi kommer kompetensinsatser och samverkan på alla nivåer behövas för att möta behoven i en helt ny svensk näringsgren, batteritillverkning för elfordon.

Västra Götalandsregionen har genom sitt regionala utvecklingsuppdrag och sammanhållande roll för EU-program, också möjlighet att ta initiativ till framtida utlysningar riktat mot fordonsindustrins nya kompetensbehov.

Detta pressmeddelande kompletterar de som gått ut från Dana, Business Sweden och Åmåls kommun.

Kontakt:

Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 070-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Mikael Cullberg, Länsledningens kansli
Tel: 010-224 43 23
E-post: mikael.cullberg@lansstyrelsen.se

Martin Carling (C), förbundsordförande Fyrbodals kommunalförbund
Tel: 076-634 00 03
E-post: martin.carling@dalsed.se

 


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99