Fastighetsbranschen är utvald att delta i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan. Försöksverksamheten är unik och införandet av ett yrkesprov kommer att tydliggöra huruvida eleverna har tillgodogjort sig relevant kompetens för arbetsmarknaden. Försöket kommer att starta hösten 2018 och pågå fram till 2021.

Fastighetsbranschen Utbildningsnämnd representerar branschen i försöksverksamheten med yrkesprov. Det är Lindholmens Tekniska Gymnasium som deltar i försöket och de kommer att använda sig av fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL för att testa elevernas kompetens mot yrkesrollerna fastighetsskötare och fastighetsvärd.

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt kompetens för branschens yrkesroller. En godkänd validering mot kompetensbevis leder till ett certifikat för vald yrkesroll som godkänts av branschen. Då validering i FAVAL mäter kompetens, inte språkkunskaper, kan den göras på fem språk utöver svenska. Dessa språk är arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.

- Det är väldigt glädjande för fastighetsbranschen att ett yrkesprov nu införs på försök, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Dels hoppas vi att detta ska öka attraktionskraften för utbildningar inom fastighet eftersom eleverna får ett certifikat för sin yrkesroll via yrkesprovet i FAVAL, och dels är det ett plus för branschens arbetsgivare att det säkerställs att eleverna kan det som förväntas av yrkesrollen.