En stor riskfaktor för att utveckla typ 2 diabetes är fetma, och man vet idag att fettväven utsöndrar ämnen som bidrar till sjukdomsutvecklingen. En doktorsavhandling i Göteborg har identifierat ett nytt protein från fettväven, galectin-1, som påverkar hur fettcellen lagrar och bryter ned näring, och kopplas till en ökad risk att insjukna i typ 2 diabetes.

Fotograf/Källa: Johan Wingborg

Som en följd av förändrade levnadsvanor, med minskad fysisk aktivitet och ett ökat intag av ohälsosamma livsmedel, ökar förekomsten av och typ 2 diabetes i världen.

-Om man får i sig mer energi än man gör av med får kroppen till slut svårt att veta vad den skall göra med all energi. Som en följd stiger till slut sockernivåerna i blodet och man uppfyller kriterierna för att diagnosticeras med typ 2 diabetes, säger Emanuel Fryk, ST-läkare i allmänmedicin vid Omtanken Järnhälsan, som nyligen lagt fram sin doktorsavhandling vid Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Fettväven utsöndrar proteiner som kan påverka dess egna funktion, och även signalera hur väl den fungerar. I den aktuella avhandlingen jämfördes proteinutsöndringen från underhudsfettet mellan friska personer och personer som nyligen fått diabetes. Ett av proteinerna som var högre hos personer med diabetes var galectin-1. Studien följdes upp med mätningar av galectin-1 i blodet hos närmare 1000 deltagare i SCAPIS-piloten i Göteborg, där nivåerna skiljde ut sig hos personer med typ 2 diabetes även om man tog hänsyn till deltagarnas kroppsmassa. Studien följdes senare upp med nya mätningar i blodet hos över 4000 personer, i ett samarbete med Malmö Kost Cancer-studien vid Lunds Universitet.

-Studien visade att personer med höga galectin-1 nivåer hade en ökad risk för att utveckla typ 2 diabetes flera år senare. Vi visar alltså att galectin-1 är direkt kopplat till sjukdomsutvecklingen vid typ 2 diabetes, utvecklar Emanuel.

Kopplingen till kroppsfett, och metabolism kartläggs nu i cellförsök och genom ett samarbete med POEM-studien vid Uppsala Universitet och MD-Lipolysstudien vid Göteborgs Universitet. Dessa studier är ännu inte publicerade, men talar för att galectin-1 kan ha en roll i hur fettväven lagrar och omsätter fett.

Avhandlingen: The role of galectin-1 in type 2 diabetes – Clinical and experimental studies, Emanuel Fryk (2022), Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Avhandlingen har delvis finansieras med stöd från FoU Göteborg och Södra Bohuslän.

Länk till avhanlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70940

Kontakt:

Emanuel Fryk, 
Emanuel.Fryk@wlab.gu.se

Om Regionhälsan
Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.
Regionhälsan bildades den 1 januari 2019 och har cirka 1900 medarbetare på fler än 150 platser i Västra Götaland.

Ett urval av Regionhälsans verksamheter:
Barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, sjukvårdsrådgivning 1177, forskning- och utveckling, kunskapscentrum, smittskydd VGR, Sjukhusapoteket VGR, Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Välkommen att besöka Regionhälsans webbsida och pressrum

Presskontakter

Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

   072-201 81 12