Efter några månaders testkörningar är vår sorteringsanläggning i Moskogen nu i full drift. Vi tar dagligen emot omkring 100 ton hushållsavfall varav zz ton utgörs av de gröna påsarna med matavfall.

Den optiska sorteringen har en kapacitet på 18 ton i timmen och de gröna påsarna separeras i en hastighet av fyra påsar i sekunden.

Under april och maj har vi möjlighet att ta emot förbokade studiebesök på anläggningen.
Besöken bokas enkelt via vår bokingssida på ksrr.se.  > Till bokningen

Välkomna till KSRR och Moskogens sorteringsanläggning!

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77