Tidningsutgivarna, TU vill se inskränkningar i SVT:s textartiklar och hotar med att ta frågan vidare till EU-kommissionen för brott mot EU:s statsstödsregler. Idag har Funktionsrätt Sverige och Hörselskadades Riksförbund, HRF skickat en skrivelse till kulturministern om kravet. ”Vi ser detta krav som ett reellt hot mot yttrandefriheten, vars kärna bland annat handlar om allas tillgänglighet till nyheter och information”, säger Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson.

Fotograf/Källa: Peter Knutson/HRF

20 procent, ca 2 miljoner människor i Sverige lever med funktionsnedsättning. Många är storkonsumenter av public service och för många är public service en primär och viktig informationskälla.

Tillgänglighet är en absolut förutsättning för rätten till yttrandefrihet och för demokratin. För att kunna yttra sig i olika frågor, förstå samhället och samtiden och kunna göra informerade val är tillgången till allt innehåll på alla plattformar en förutsättning.

SVT:s nyhetsutbud är en mycket viktig källa till nyhetsförmedling för alla grupper i samhället, både nationellt och lokalt. Om andelen text begränsas omöjliggörs också SVT:s uppdrag att leverera en saklig och opartisk nyhetsrapportering i allmänhetens tjänst.

”Public Service har dessutom ett långt bredare uppdrag än att bara förmedla nyheter”, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades riksförbund, HRF.

Argumentet att tillgången på nyhetstexter hos SVT skulle inskränka möjligheten att bygga en ”digital läsaraffär” är cyniskt. Många personer med funktionsnedsättning saknar ekonomi för att teckna dyra prenumerationer.

”Det kan inte vara plånboken som ska avgöra om en person har tillgång till nyheter eller inte”, avslutar Nicklas Mårtensson.

Skrivelsen bifogas

Kontaktpersoner

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

073-928 73 95

Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund

073-917 55 12 (kontakt via sms)

 

 


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 50 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 


 


Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265