Fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden, det är forskarna och praktikerna överens om efter årets folkhälsokonferens ”Fullföljda studier – för liv och framtid!”. Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar och över 3 000 elever i Västra Götaland går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. – Att eleverna fullföljer sina studier är vårt gemensamma ansvar, säger Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Skolan har huvudansvar för att skapa goda studieresultat, men skolmisslyckande är en komplex problematik där många av samhällets aktörer kan bidra för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att fullfölja grundskole- och gymnasieutbildning.

– En positiv uppväxt för våra barn och unga är en framtidsfråga som berör hela Västra Götaland, såväl regionen, kommunerna, akademin och idéburen sektor, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen och ansvarig för genomförandet av årets folkhälsokonferens.

Den psykiska ohälsan ökar

– Psykisk ohälsa är det enda området som går åt fel håll, säger Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och forskare på Karolinska institutet. Den psykiska ohälsan ökar, framförallt hos våra barn och unga. Sven Bremberg har just ungas psykiska hälsa i fokus och han har bland annat bidragit till en nationell strategi för att hantera ojämlikhet i hälsa. 

Vikten av läsning

– Läsning är en grundforskning i konsten att vara människa, ett rikt språk är en förutsättning för att kunna navigera i en komplex värld, säger Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen och ordförande för regeringens läsdelegation.
Katti menar att läsning har en stor påverkan på hur våra barn och unga klarar sina studier och uppmanar vuxna att läsa mer för sina barn. 

Fysisk aktivitet har betydelse för inlärning

Göteborgs universitet har i en omfattande studie undersökt hälsan hos nästan 2000 elever i åldrarna 13 och 15 år. 
– Resultaten visar intressanta kopplingar mellan socioekonomi, stress och fysisk aktivitet, säger Yun Chen, forskare på Institutionen för medicin. När barn och unga rör på sig blir de inte bara piggare och mår bättre, de förbättrar även sin koncentration, sitt minne och sin inlärning, menar Yun Chen. 

En annan chans till fullföljda studier och jobb

– Kort utbildning, funktionsnedsättning och utomeuropeisk bakgrund är betydelsefulla faktorer för ungdomsarbetslöshet, säger Gunilla Bergström Casinowsky, forskare på GR Välfärd/FoU i Väst. 
Runt om i Västra Götaland finns folkhögskolor som med stöd från staten och regionen erbjuder en annan väg till framtiden och gör det med gott resultat. Folkhögskolorna erbjuder möjligheten till olika kurser, (behörighetsgivande kurser, profilkurser eller övriga kurser) och erbjuder en ”friare” studiegång som är anpassad efter en persons olika förutsättningar och behov. Inlärningen sker med fokus på gruppen och gruppens lärande där samtal och diskussioner är i fokus.

Läs om alla föreläsare och deras presentationer här

På webbsidan www.vgregion.se/konferensfullfoljdastudier har vi samlat de presentationer som visades under konferensen.

Kontakt

Ylva Bryngelsson - processledare fullföljda studier
Tel: 0700-20 77 37
E-post: ylva.bryngelsson@vgregion.se


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se