I januari i år förstärktes Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) med tre nya krafter, två projektledare och en kommunikatör. –Tanken är att vi framöver ska sätta ett större fokus på kommunikation, säger Madeleine Rietschel, verksamhetschef på FU, som i år också siktar på att utveckla valideringsverktyget FAVAL och Yrkesintroduktionsanställningar.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har nyligen fått tre nya resurser till sitt kansli. Genom att anställa Eva Blomberg som FUs nya kommunikatör/administratör kommer FU framöver att satsa mer på kommunikation och marknadsföring. Madeleine Rietschel, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) hoppas också att under året driva och utveckla arbetet med Yrkesintroduktionsanställningar, och att starta upp FAVAL – ett valideringsverktyg för att få kompetensbevis för yrkesrollerna inom fastighetsbranschen.

–Vi tar nu ett nytt krafttag, och tanken är att vi framöver ska sätta ett större fokus på kommunikation, säger Madeleine Rietschel.

Eva Blomberg är journalist och kommer närmast från de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation SABO och SABOs tidning Bofast där hon varit reporter. Hon har också många års erfarenhet från bygg- och fastighetsföretaget JM där hon bland annat arbetat med webb, marknadskommunikation och marknadsföring.

Vid årsskiftet rekryterades också två projektledare till FU. Det är Jeanette Ekenberg som ska arbeta med utvecklingen av Yrkesintroduktionsanställningar, YA, och Per Wigström som kommer att arbeta med att sjösätta valideringsverktyget FAVAL.

Jeanette Ekenberg har tidigare varit personalchef hos fastighetsentreprenören FF fastighetsservice, men har under senare år, del av sin tid, arbetat med att ta fram grunden till valideringsverktyget FAVAL. Hon kommer under 2015, som projektledare, att jobba med Yrkesintroduktionsanställningar som knyts till FAVAL.

Per Wigström har just nu ett uppdrag som projektledare för FAVAL vilket innebär att han kommer att handla upp och upprätta avtal med testcentra, ackreditera testledare och att kvalitetssäkra valideringsprocessen. Han driver i dag det egna företaget Business Training Centre i Karlstad som bland annat håller i utbildningssupport för övningsföretag. Per Wigström har tidigare varit med i valideringsgruppen i Sverige och har erfarenhet av att skapa valideringsgrunden för ekonomer och administratörer.

För mer information:

Madeleine Rietschel, madeleine.rietschel@fastun.se, 08-564 806 51

Eva Blomberg, eva.blomberg@fastun.se, 08-564 806 52

Jeanette Ekenberg, jeanette.ekenberg@fastun.se, tel 072-733 23 03

Per Wigström, support@businesstrainingcentre.nu, tel 070-610 35 85