När Svensk förening för diabetologi, SFD, utsåg den bästa specialistmottagningen för diabetes i Sverige 2021 stod Sjukhusen i väster/Frölunda specialistsjukhus som vinnare bland ett 90-tal konkurrerande mottagningar i landet.

Övre raden från vänster: Sofia Manousou, Katharina Landqvist och Mervi Andelin. Undre raden från vänster: Ida Söderbaum Elm, Jenny Hällén, Heidi Dejve och Jennie Magnusson. Fotograf/Källa: Sjukhusen i väster

Diabetesteamet får årets kvalitetspris för specialistmottagningar för sitt systematiska kvalitetsarbete där man under flera år har haft mycket goda resultat i flera av de kvalitetsindikatorer som mäts i Nationell diabetesregistret. Speciellt lyfts arbetet med patienter med höga blodtryck samt fotpatienter.

Priset delades i år ut på endokrin- och diabeteskonferensen i Helsingborg den 14 maj.

- Det här känns helt fantastiskt! Jag är så stolt över vad teamet har åstadkommit för att ge våra patienter en riktigt god vård. 2021 var ett mycket speciellt år för oss alla inom sjukvården. Att kunna hålla i det systematiska kvalitetsarbetet trots alla utmaningar har varit viktigt för oss och det känns extra fint att vi nu har får ett kvitto på att kvalitetsarbete lönar sig, säger Ida Söderbaum Elm, vårdenhetschef på medicinmottagningen, där diabetesteamet ingår.

- Det känns också väldigt bra att vi satsar en stor del av prispengarna på att hela teamet har kunnat delta i den nationella konferensen för att utvecklas ytterligare.  Det som återstår får vi använda till andra trevliga och givande aktiviteter för hela medicinmottagningen, som gemensamt bidragit till kvalitetsarbetet, fortsätter Ida.

 

Mer information:

Ida Söderbaum-Elm, Vårdenhetschef medicinmottagningen
Frölunda Specialistsjukhus, Sjukhusen i Väster
e-post: ida.soderbaum.elm@vgregion.se
Tel. 0707-315106


Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3 000 medarbetare arbetar hos oss och vårt mål är att kunna erbjuda en framtidssäkrad och tillgänglig hälso- och sjukvård för invånarna, med hög kvalitet, stor delaktighet och med enkla samarbeten.
I Sjukhusen i väster ingår även Högsbo närsjukhus, som byggs just nu och kommer att bli ett av Sveriges modernaste sjukhus. Det nya närsjukhuset ska stå klart i slutet av 2023. Förvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

010-473 91 99

Anette Palle

Kommunikationschef

   072-1787188