Ratificering av associationsavtalet mellan EU och Mercosur fortsätter att skjutas upp till följd av massiva protester mot frihandelsdelen av avtalet. Civilsamhällesorganisationer på båda sidor atlanten ställer sig fortsatt kritiska till de bristande hållbarhetskriterierna som EU- kommissionen förhandlat fram med den sydamerikanska tullunionen Mercosur. Avtalet befinner sig i nuläget under juridisk granskning, medan EU-kommissionen yrkar på medlemsstaternas ratificering.

Till följd av påtryckningar från civilsamhället har EU-parlamentariker samt flera medlemsstater, däribland Österrike, Frankrike, Belgien och Luxemburg, tagit ställning mot avtalet, och ratificeringen är för närvarande uppskjuten.

Dessutom antog Europaparlamentet den 20 oktober med överväldigande majoritet ett tillägg till från jord till bord-strategin om att EU-Mercosur inte kan ratificeras i sin nuvarande form:

Europaparlamentet betonar att avtalet mellan EU och Mercosur inte kan ratificeras som det ser ut nu, eftersom det bland annat inte säkerställer skyddet av biologisk mångfald, i synnerhet i Amazonas, och inte heller innehåller några garantier när det gäller jordbruksnormer.”

Dock ställer sig några svenska EU-parlamentariker fortsatt positiva till avtalet, och Sveriges regering har tydligt uttryckt att avtalet behöver ratificeras så snart som möjligt. Den 15 september lanserades en koalition av svenska civilsamhällesorganisationer som vill att frihandelsavtalet stoppas. I samband med lanseringen genomfördes en demonstration i centrala Stockholm riktad mot berörda departement där en namninsamling med 35 000 underskrifter lämnades till utrikesdepartementet. Sedan dess har responsen från Sveriges politiker uteblivit.

–  Att ratificeringen av frihandelsavtalet kontinuerligt skjuts upp är ett bevis på att civilsamhällets påtryckningar fungerar. Det är dags att även svenska politiker lyssnar på sina medborgare och sluter upp bland de länder i EU som redan sagt nej till avtalet. I Sverige saknas en demokratisk och ofentlig dialog om avtalet samtidigt som regeringen vägrat träffa koalitionen för samtal samt vägrat att genomföra en seriös granskning av avtalets konsekvenser, säger Sofia Hedström, enhehetschef för projekt och påverkan på Jordens Vänner.

EU-kommissionen för i dagsläget dialog med länder i Mercosur om “förberedande villkor”, vilket möjligen kan tillägga ett ytterligare protokoll i avtalet. Koalitionen menar att detta inte är en lösning på de problem avtalet medför då avtalet reflekterar ett föråldrat och orättvist handelssystem som bara gynnar storskalig produktion - till nackdel för mänskliga rättigheter och naturen. Alternativt kan EU-kommissionen välja att dela upp associationsavtalet, och implementera frihandelsdelen utan medlemsstaternas ratificering, något som koalitionen bedömer som grovt odemokratiskt.

EU-Mercosuravtalet underminerar arbetet och möjligheterna för social rättvisa och ekologiska och resilienta samhällen. Samverkan mellan EU och Mercosur behövs, men för att skapa en hållbar handelsmodell måste den baseras på principer om solidaritet, skydd av mänskliga rättigheter och respekt för planetens gränser. 

Sedan 2019 tillhör svenska civilsamhällesorganisationer den transatlantiska koalitionen Stop EU-Mercosur, vilken idag består av över 450 organisationer från såväl EU som Mercosur. I juni 2019 tillkännagav EU och Mercosur att ett frihandelsavtal godkänts ”in principle” av båda parter efter 20 år av förhandlingar. Om det ratificeras och implementeras kommer avtalet att främja avskogning, brott mot både mänskliga rättigheter och naturen, skada lantarbetare, småskaliga bönder och urfolk, samt beröva människor på levebröd i både Europa och Sydamerika.