Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen bland annat om verksamhetsstöd till folkhälsoarbete och arbete för mänskliga rättigheter.

36 miljoner kronor i stöd till folkhälsoarbete

Regionstyrelsen fördelar sammanlagt 36,2 miljoner kronor för 2023-2025 till organisationer som arbetar för att stärka folkhälsan i Västra Götaland. 12,2 miljoner kronor fördelas under 2023.

Följande organisationer får del av stödet:

  • Elektra/Fryshuset
  • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
  • Kvinnojourer i Västra Götalandsregionen
  • Tjejjouren Väst
  • Räddningsmissionen
  • Stadsmissionen Göteborg

Stödet syftar till att gynna folkhälsan i Västra Götaland med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och VGR:s mål för social hållbarhet 2030.

 

6,5 miljoner kronor i stöd för mänskliga rättigheter

Regionstyrelsen beslutar att fördela 6,5 miljoner kronor i verksamhetsstöd till organisationer som företräder nationella minoriteter, hbtqi- och barnrättsorganisationer samt paraplyorganisationer inom funktionshinderrörelsen.

Stödet syftar till att främja mänskliga rättigheter och skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor för barn, nationella minoriteter, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning. Stödet ska användas till att samordna, främja och effektivisera arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götaland och på så sätt bidra till mer jämlika livsvillkor för invånarna.

Stödet är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för åren 2021- 2030 och bidrar till att uppfylla Västra Götalandsregionens mål för social hållbarhet 2030.

 

Kontakt:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99 

Alla beslut i korthet

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99