Vid nämndens sammanträde presenterades en rapport om förutsättningarna för att starta Mini- Maria-mottagningar i Skaraborg. Nämnden fick också en lägesrapport om de kvälls- och helgöppna mottagningarna i Falköping och Mariestad.

Utredning klar om Mini-Maria i Skaraborg

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt en rapport som beskriver vilka förutsättningar som krävs för att starta Mini-Maria-mottagningar i Skaraborg. Rapporten presenterades på nämndens sammanträde på torsdagen.

Mini-Maria-mottagningar är verksamheter som vänder sig till ungdomar och unga vuxna med problem kopplade till alkohol, droger och spelmissbruk. Målet är att nå unga människor i ett tidigt skede av risk- och missbruk för att förhindra att det utvecklas till beroende och allvarlig psykisk ohälsa.

Utredningen föreslår att Mini-Maria startar i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde för att på så sätt kunna nå 85 procent av alla ungdomar som går i gymnasieskola. Verksamheten ska ta emot barn och unga upp till 21 år och deras närstående och drivas i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna.  

Kostnaden beräknas till 9,6 miljoner kronor per år, varav Västra Götalandsregionen står för 5,8 miljoner kronor.

Under hösten tar östra hälso- och sjukvårdsnämnden ställning till hur de vill gå vidare med förslaget. Innan dess ska förslaget behandlas enligt MBL. Förslaget ska också behandlas i kommunerna.

 

Lägesrapport om kvälls- och helgöppna mottagningar i Falköping och Mariestad

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fick information om nuläget och planeringen framåt för de kvälls- och helgöppna mottagningarna vid Närhälsans vårdcentraler i Falköping och Mariestad.

Tidigare i vår gav östra hälso- och sjukvårdsnämnden jourcentralerna i Falköping och Mariestad dispens att hålla stängt året ut. Orsaken var personalbrist. Närhälsan ska i stället utöka öppettiderna på vårdcentralerna. Nämnden uppmanade också hälso- och sjukvårdsstyrelsen att se över hur många samverkansområden som är ändamålsenligt i Skaraborg. Varje samverkansområde ska ha en jourcentral.

Igår beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att antalet samverkansområden ska ses över i samband med att krav- och kvalitetsboken revideras 2024. I avvaktan på detta beslutade östra hälso- och sjukvårdsnämnden idag, efter yrkande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, att be styrelsen för Närhälsan att återkomma i september om hur frågan om jourcentralerna ska hanteras under 2023. 

Sverigedemokraterna lämnade eget yrkande i ärendet.

Kontakt:

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-739 09 05, Maria Hjärtqvist (S) 2:e vice ordförande 0738-03 00 59, Ida Wernered, ansvarig tjänsteperson, 070-513 38 42

 

 

 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

http://www.vgregion.se/ostrahsn

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99