Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om sanktion för bristande tillgänglighet vid en ögonklinik, justerad patientavgift för personer med uppehållstillstånd och tillstånd att starta en rehabverksamhet i Göteborg centrum.

Ekonomisk sanktion till ögonklinik för bristande tillgänglighet

HSS beslutade att utdöma en ekonomisk sanktion på 1,5 miljoner kronor till Aveny Ögonklinik AB på grund av avvikelse mot avtalad tillgänglighet till första besök för bedömning.

Utgående från sedvanlig avtalsuppföljning inklusive avvikelsehantering bedöms Aveny Ögonklinik ha begått ett avtalsbrott genom att under en längre tid inte uppfylla avtalsvillkorens tillgänglighetskrav och att detta har påverkat ett stort antal patienter som remitterats till Aveny Ögonklinik.

Justerade tandvårdavgifter för personer med uppehållstillstånd

HSS föreslår att regionstyrelsen och regionfullmäktige beslutar att personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid tandvårdstillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma tandvårdsavgifter som folkbokförda innevånare.

Beslutet avser regionfinansierad tandvård och omfattar avgiftsfri tandvård till barn och unga vuxna samt viss tandvård inom det särskilda tandvårdsstödet. Tandvårdsstödet är ett bidrag som gäller personer med en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför ökat behov av tandvård.

Redan i slutet på 2020 beslutades detta för hälso- och sjukvård. Målgruppen var innan det beslutet självbetalande för den vård som givits innan folkbokföring trätt i kraft, vilket ledde till svårigheter för individen att etablera sig i landet samt problem för vårdverksamheter i form av administration och utebliven ersättning. Samma problematik finns också inom tandvården. Därför fattas motsvarande beslut som omfattar tandvårdsavgifter för målgruppen.

Ny rehabverksamhet startar i Göteborg centrum

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ansökan från RPT Sportrehab AB om att starta en rehabverksamhet inom Vårdval Rehab i Göteborg centrum. Ansökan avser en nyetablerad rehabverksamhet med planerad start 1 oktober 2022.

 

Sammanträdets handlingar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter

Kontakt:

Pär Lundqvist (L), ordförande, 070-240 57 68
Madeleine Jonsson (MP), 1:e vice ordförande, 070-220 79 23
Kerstin Brunnström (S), 2:e vice ordförande, 072-710 17 77
Kaarina Sundelin, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör, 076-136 83 98 

Thomas Schulz Rohm, kommunikatör, 0700-20 79 72

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se