Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter fem miljoner kronor till Västra Götalandsregionens (VGR) del av finansieringen av Biobank Väst 2019. Det är en höjning med 1,5 miljoner kronor och görs för att finansiera nya lagbundna krav samt för utveckling av verksamheten.

del av regional samordning av offentliga laboratorier i VGR har en upphandling av en regiongemensam utrustningsplattform genomförts av laboratorieverksamheterna på regionens sjukhus. Plattformen ger möjligheter att stärka VGR och regionens kliniska verksamheter som högkvalitativ leverantör av kliniska studier. I takt med att denna implementeras kommer också Biobank Väst att bredda sin operativa verksamhet inom regionen.

I ett pilotförsök har Biobank Väst även börjat hantera vävnadsprover, från att tidigare enbart erbjudit vätskebaserad biobankning. Vidare krävs IT-resurser för att prover från VGR ska kunna inkluderas i ett planerat nationellt biobanksregister.

Biobank Väst är den administrativa biobanken för provsamlingar i VGR. Biobank Väst ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar samt hjälper forskare med insamling, provhantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov.

Ansökan om ny rehabverksamhet i Gårda godkänd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner en ansökan från Capio Närsjukvård AB om att bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab i Göteborgs kommun. Ansökan avser en ny rehabverksamhet som planeras starta 1 september 2019 i lokaler i anslutning till Capio Vårdcentral Gårda.

Företagets ansökan har granskats utifrån de krav som gäller inom Vårdval Rehab vad gäller verksamhetens utförande, ekonomisk stabilitet, lokaler och IT.

Ansökan om ny vårdcentral i Kungälv godkänd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner en ansökan från Praktikertjänst AB om att bedriva verksamhet inom Vårdval Vårdcentral i Kungälvs kommun. Ansökan avser en ny vårdcentral med namn Älvpraktiken som planeras starta 1 juni 2019. Vårdcentralen ska ligga på Nordmannatorget 1 i Kungälv. Lokalerna har använts av Närhälsan Nordmanna men denna vårdcentral flyttar till ny adress 1 maj.

Företagets ansökan har granskats utifrån de krav som gäller inom Vårdval Vårdcentral vad gäller verksamhetens utförande, ekonomisk stabilitet, lokaler och IT.

Kontaktpersoner

Jonas Andersson (L), ordförande, 070-837 78 53,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 070-356 56 37, Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande, 070-082 59 94, Karin Möller, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-020 66 00, Jörgen Andersson, kommunikatör, 076-112 21 68

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se